Fasteretrett på polsk og norsk 16.-18. mars

Pater Hallvard Hole OFM leder retrett i St. Olav kirke, Tønsberg:

Fredag 16. mars:
16.30         Korsvei på polsk
16.50         Foredrag på polsk
17.00         Skriftemål
17.30         Korsvei på norsk
18.00         Messe på norsk
19.00         Foredrag på norsk
20.00         Kveldsmat

Lørdag 17. mars:
10.00         Anledning til individuelle samtaler/skriftemål
13.00         Foredrag på norsk
14.00         Lunsj
15.30         Foredrag på polsk
16.15         Tilbedelse på polsk
17.00         Tilbedelse i stillhet og anledning til skriftemål
18.00         Messe på norsk

Søndag 18. mars:
08.00         Skriftemål på polsk
09.00         Messe på polsk og kirkekaffe

10.30         Laudes på norsk
11.00         Høymesse på norsk og kirkekaffe

Last ned programmet som pdf-fil her: Fasteretrett, Av tro til tro.

 

 

Vietnamesisk nyttår feires 17. februar

Den vietnamesiske gruppen feirer vietnamesisk nyttår (Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018)  førstkommende lørdag, 17. februar 2018:

  • Messe kl. 14.00 i kirken
  • Fellesmåltid etter messen i menighetslokalet

Velkommen!

Messe askeonsdag (14. februar) og korsveiandakt fredager i fastetiden

Det er messe med utdeling av askekors på askeonsdag, 14. februar, kl. 18.00, den ene av årets to faste- og abstinensdager (ved siden av langfredag).

Askeonsdag innleder fastetiden før påske, og i hele fastetiden er det hver fredag korsveiandakt i kirken før messen. Korsveien starter kl. 17.30.

Les mer om reglene for faste og abstinens slik Den nordiske bispekonferansen har fastsatt det:

«For at alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter kirken visse dager for bot. På disse dagene skal vi hengi oss til bønn, selvfornektelse og gode gjerninger. Slike dager skal ikke begrenses til bare bot, men de skal tjene til fordypelse av det kristne liv året igjennom.

Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.

Siden hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, så er den også en spesiell botsdag. Kirken foreskriver at vi på fredager skal gi avkall enten på kjøtt eller annen form for mat eller at vi holder oss til en eller annen form for bot fastsatt av den lokale bispekonferansen.

I overensstemmelse med kirkerettens ånd minner Den nordiske bispekonferansen oss om forpliktelsen til fredagsbot og gjør oppmerksom på at den kan oppfylles på én eller flere av følgende måter:

  • Ved av avstå fra kjøtt eller annen form for mat.
  • Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser.
  • Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltakelse i Kirkens liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved å gå korsveien.
  • Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer til noen som trenger det – enten hjemme eller ute.
  • Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme.
  • Den form for bot vi velger for fredagen er et personlig valg som ikke behøver være det samme hver fredag. Hvis man ikke gjør noen fredagsbot, så medfører ikke det en synd. Imidlertid hører bot med til enhver kristnes liv, og det gode forsett å gjøre bot på fredag er en plikt.»