Messetider for den stille uke og påsken 2018

Palmesøndag, 25. mars
(HUSK SOMMERTID!)
09.00 messe på polsk
10.30 laudes (uke 2)
11.00 HØYMESSE med palmevigsel og prosesjon

Mandag 26. mars: 18.00 aftenmesse
Tirsdag 27. mars: 08.00 messe i kapellet
Onsdag 28. mars: 17.00 anledning til skriftemål, 18.00 aftenmesse med tilbedelse

Skjærtorsdag, 29. mars
18.00 AFTENMESSE til minne om Herrens nattverd
(kollekt til Caritas – ta med fastebøssene her eller annen dag)
19.30 agapemåltid i menighetslokalet
20.00 felles tilbedelse på norsk
20.30 tilbedelse på engelsk
21.00 på vietnamesisk
21.30 på polsk

Langfredag, 30. mars
11.00 korsveiandakt og skriftemål på polsk
12.00 retrett på vietnamesisk
15.00 LANGFREDAGSGUDSTJENESTE med tilbedelse av korset
(kollekt til Det hellige land)
16.30 korsveiandakt i kirken

Påskeaften, lørdag 31. mars
11.00, 11.30 velsignelse av påskemat
22.00 PÅSKEVIGILIE (påskenattsmesse)

Påskedag, søndag 1. april
09.00 messe på polsk
10.30 laudes
11.00 HØYMESSE på norsk
14.00 messe på litauisk
16.00 messe på kroatisk

2. påskedag, mandag 2. april
11.00 messe i kirken

Tirsdag 3. april: 18.00 aftenmesse
Onsdag 4. april: 18.00 aftenmesse med tilbedelse
Torsdag 5. april: 08.00 messe i kapellet
Fredag 6. april: 18.00 aftenmesse

Lørdag 7. april: 18.00 søndagsmesse
Søndag 8. april, 2. søndag i påsketiden: Vanlige messetider for søndag
– årsmøte for St. Olav menighet under kirkekaffen etter høymessen

 

Caritasmesse torsdag 22. mars

Torsdag 22. mars kl. 12.00 er det igjen tid for caritasmesse i kirken. Etter messen er det hyggemøte i menighetssalen med prat og mat og kaffe som vanlig. Dessuten holder Reidun Antonsen et kort foredrag under tittelen «Gud, la hele mitt vesen være rettet mot deg. Noen tanker om bønn».
VELKOMMEN.

Les om alle Caritas-gruppens aktiviteter og tilbud under gruppeinformasjonen her.

Tønsberg – et Jerusalem på 65 grader nord

Katolsk forum mandag 19. mars kl. 19-21 i Tønsberg og Færder bibliotek (merk stedet), i samarbeid med Tønsberg kirkeakademi og Rundkirkens venner:

Kristin B. Aavitsland og Bjørn Bandlien:
Tønsberg – et Jerusalem på 65 grader nord
(kr. 100,- i inngangspenger ved dette arrangementet)

I 2018 er det 1000 år siden Hellig Olav besøkte Tønsberg.
Rundkirken og Olavsklosteret i Tønsberg er et unikt vitnesbyrd
i vårt distrikt om arven etter helgenkongen. Få kjenner denne
historien bedre enn professor i kirke- og kulturhistorie ved
Det teologiske menighetsfakultet, Kristin Aavitsland, og
professor Bjørn Bandlien ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

De jakter jerusalemkoden og drøfter hvordan olavskulten vokste
fram i spennet mellom kongemakt og opprørere. Midt blant
ruinene av kirken og klosteret vil kveldens foredragsholdere
tegne et bilde av Tønsberg som et Jerusalem på 65 grader
nord.

Fasteretrett på polsk og norsk 16.-18. mars

Pater Hallvard Hole OFM leder retrett i St. Olav kirke, Tønsberg:

Fredag 16. mars:
16.30         Korsvei på polsk
16.50         Foredrag på polsk
17.00         Skriftemål
17.30         Korsvei på norsk
18.00         Messe på norsk
19.00         Foredrag på norsk
20.00         Kveldsmat

Lørdag 17. mars:
10.00         Anledning til individuelle samtaler/skriftemål
13.00         Foredrag på norsk
14.00         Lunsj
15.30         Foredrag på polsk
16.15         Tilbedelse på polsk
17.00         Tilbedelse i stillhet og anledning til skriftemål
18.00         Messe på norsk

Søndag 18. mars:
08.00         Skriftemål på polsk
09.00         Messe på polsk og kirkekaffe

10.30         Laudes på norsk
11.00         Høymesse på norsk og kirkekaffe

Last ned programmet som pdf-fil her: Fasteretrett, Av tro til tro.