Viktig melding om katekesespåmelding og ungdomslag i oktober

Kjære barn, ungdom og foreldre!
Neste katekeselørdag for 1.-8. klasse er 13. oktober som avslutter med familiemesse kl. 14. Hele familien er hjertelig velkommen til å delta i familiemessen, også søsken som ikke ellers kommer til katekesen.

Neste katekeselørdag for konfirmanter er 20. oktober kl. 16.30.
Kl 18 er det ungdomsmesse som avslutter kveldens obligatoriske del.
Etter messen er det ungdomskveld arrangert av AKUTT for alle tenåringer, som vi håper flest mulig vil bli med på, både konfirmanter og andre. Vi skal spise pizza og ha det hyggelig sammen. Dette blir gøy! Hjertelig velkommen!

NB! For førstekommunionsbarn og konfirmanter som ennå ikke har møtt opp etter ferien, er oktober siste frist for fremmøte og påmelding for at de skal kunne motta sakramentene sammen med sitt klassetrinn dette året. For andre barn er påmeldingen alltid åpen.

Se brev med alle datoer og annen informasjon for dette katekeseåret her.

Vennlig hilsen fra katekeselærerne,
sr. Klara.

Messetider 1.-7. oktober

Mandag 1. oktober, messe kl. 08.00 i søstrenes kapell.
Tirsdag 2., onsdag 3. og torsdag 4. oktober: INGEN MESSE.
Fredag 5. oktober, aftenmesse kl. 18.00 i kirken.
I rosenkransmåneden oktober er det rosenkrans før messene på ukedager.

Lørdag 6. oktober, søndagsmesse kl. 18 i kirken.
Søndag 7. oktober, 27. søndag i det alminnelige kirkeår: 
09.00 – messe på polsk
10.30 – laudes
11.00 – høymesse
14.00 – messe på litauisk

Katolsk forum torsdag 27. september

Legfolket i Kirken – Frans av Assisis visjon
v/ p. Hallvard Hole OFM
P. Hallvard er fransiskaner og tilhører kommuniteten i Larvik. Han er prest og feirer messer på polsk i menigheten vår.

Det annet vatikankonsil ga legfolket en større plass i Kirkens virke og misjon, med rette. Denne bevisstheten har fulgt oss de siste tiårene, men vi er stadig underveis. Pave Frans har dessuten den siste tiden kommet med klare oppfordringer til å ta et oppgjør med klerikalisme, som på sin måte kan skape usunne miljø innad i Kirken. Dette utfordrer oss til å tenke videre om prestens rolle, men også om legfolkets rolle. Hellige Frans av Assisi inspirerte mange mennesker av sin tid, og inspirerer i vår tid, ikke minst legfolk. Gjennom hans liv og hans skrifter kan vi bli kjent med hans visjon for legfolket.

Sted: Menighetssalen i St. Olav kirke
Klokkeslett: 19.00.
Billettpris: 50 kr. Dette inkluderer foredrag og et enkelt kveldsmåltid. Studenter: Gratis

Se resten av høstprogrammet her: Katolsk forum høsten 2018.

Invitasjon til FATIMAKVELD 22. september

Bli med på FATIMAKVELD i menighetslokalet lørdag 22. september kl 19.
Ta med noe mat til felles buffet, samt eventuelt egen drikke. Vi serverer vann, saft, te og kaffe.
Gjester: p. Valdemaras ( har dessverre meldt forfall). Bruno som var guide på turen, kommer sammen med Juliana.
Visning av bilder fra siste Fatima-tur. Sang og hyggelig samvær.
Alle er hjertelig velkommen!
Arr.: Ahn Thi og NhanTran
        Oddbjørg Alise og Erling Dahle