Messetider for jul og nyttår i St. Olav kirke, Tønsberg

(Det er fortsatt ledige plasser på menighetstur til Litauen i juni
– mer informasjon her)

24.12. Julaften:
– 15.00 familiemesse m/julespill
– 16.30 julemesse på litauisk
– 23.00 midnattsmesse (fra 22.30: julenattsmeditasjon ved St. Olav kirkekor)

25.12. 1. juledag:
– 09.00 julemesse på polsk
– 11.00 høymesse

26.12. 2. juledag:
– 13.30 julemesse på vietnamesisk

27.12.: aftenmesse kl. 18.00
28.12.: aftenmesse kl. 18.00
29.12.: aftenmesse kl. 18.00

30.12. Den hellige familie:
– 09.00 messe på polsk
– 11.00 høymesse

31.12.: morgenmesse kl. 08.00 i søstrenes kapell

1.1.19 Nyttårsdag:
– 13.00 høymesse

6.1. Herrens åpenbaring:
– 09.00 messe på polsk
– 11.00 høymesse m/julespill (juletrefest i menighetslokalet etter messen)
– 14.00 messe på litauisk
– 16.00 messe på kroatisk