Søndagsmesser 13. og 14. juni og ukedagsmesser 16.-19.

BILLETT.KATOLSK.NO
(Alle som skal delta må melde seg på til messer i billettsystemet (trykk på lenken) eller få noen til å melde seg på. De som verken får meldt seg på selv eller får hjelp av andre, kan melde seg på ved å ringe eller sende melding til sognepresten, p. Johannes: 905 25 631)

SØNDAGSMESSER 13. OG 14. JUNI – festen for Kristi legeme og blod :
Lørdag 13. juni:
– kl. 18.00 på norsk
– kl. 19.30 på polsk

Søndag 14. juni: 
– kl. 09.00 på polsk
– kl. 11.00 på norsk
– kl. 14.00 på engelsk

UKEDAGSMESSER 16.-19. JUNI:
Det er ikke messe mandag 15. juni, men følgende dager er det messe i kirken kl. 18:
– tirsdag 16. juni
– onsdag 17. juni
– torsdag 18. juni (på polsk)
– fredag 19. juni – JESU HJERTEFEST
Til hverdagsmessene er det IKKE elektronisk påmelding, kun registrering av navn og telefonnummer på liste når en kommer til kirken.

Kollekt kan gis som Vipps til St. Olav Tønsberg, kollekt: 92258 – eller i kurver bak i kirken etter messen.

(Les mer om smittevernregler for messene i Oslo katolske bispedømme her (informasjon på ulike språk nederst, samt hele saken på POLSK). Messeplikten er fortsatt midlertidig opphevet, og tidsrommet for å motta påskekommunionen er forlenget til 14. september. Messe fra St. Olav domkirkemenighet strømmes direkte kl. 11 fra forsiden til katolsk.no på søndager.)