Søndagsmesser 20. og 21. juni (plass til 80)

Fra helgen er det tillatt med 80 tilstede i kirken vår pr. messe. Alle som skal delta må fortsatt melde seg på til messer i billettsystemet pga. muligheten til smittesporing (trykk på lenken over) eller få noen til å melde seg på. De som verken får meldt seg på selv eller får hjelp av andre, kan melde seg på ved å ringe eller sende melding til sognepresten, p. Johannes: 905 25 631

SØNDAGSMESSER 20. OG 21. JUNI: 
Lørdag 20. juni:
– kl. 18.00 på norsk
– kl. 19.30 på polsk

Søndag 21. juni: 
– kl. 09.00 på polsk
– kl. 11.00 på norsk
– kl. 13.00 på norsk

INGEN MESSER I UKEDAGENE 22.-26. JUNI

Kollekt kan gis som Vipps til St. Olav Tønsberg, kollekt: 92258 – eller i kurver bak i kirken etter messen.

(Les mer om smittevernregler for messene i Oslo katolske bispedømme her (informasjon på ulike språk nederst, samt hele saken på POLSK). Messeplikten er fortsatt midlertidig opphevet, og tidsrommet for å motta påskekommunionen er forlenget til 14. september. Messe fra St. Olav domkirkemenighet strømmes direkte kl. 11 fra forsiden til katolsk.no på søndager.)