Messetider for allehelgensdag, allesjelersdag og resten av november

Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO for messer på søndager (eventuelt ved å registrere seg på stedet. Vi anbefaler sterkt at flest mulig benytter den elektroniske tjenesten og at alle kommer tidlig til kirken for å unngå kø).
Velg: Tønsberg (St. Olav menighet). Husk å skrive inn referansekoden du får via SMS, slik at registreringen blir fullført.

St. Olav kirke trenger flere faste givere!

Allehelgensdag og allesjelersdag 2020:
Søndag 1. november, allehelgensdag: 
– messe på polsk kl. 09.00
– messe på norsk kl. 11.00, deretter vandring til Solvang kirkegård
Mandag 2. november, allesjelersdag:
– messe på norsk kl. 18.00

Øvrige søndager i november (oppdatert 14.11.):
– messe på polsk kl. 09.00
– messe på norsk kl. 11.00
(- det er også søndagsmesse kl. 18 alle lørdager det ikke er katekesemesse kl. 14 – i november er katekesemessen avlyst)

Søndagsmesser på andre språk enn norsk og polsk:
– filippinsk/engelsk: søndag 8. november, kl. 13.00
– vietnamesisk: søndag 15. november, kl.30
– litauisk: søndag 22. november, kl. 14.00
– kroatisk: søndag 22. november, kl. 16.00

Ukedager:
– tirsdag til lørdag: messe kl. 18.00 på norsk
– t
orsdager er det i stedet messe kl. 18.00 på polsk