Pause i aktiviteter for barn og unge i St. Olav menighet

Følgende aktiviteter i St. Olav menighet er AVLYST på grunn av Tønsberg kommunes anbefaling om å ta pause i aktiviteter for barn og unge pga. koronasituasjonen:
– Tweens 8. november blir avlyst, men det går an å komme i messen (Pass på at dere får billetter til messen. Messetider for november og lenke til billettbestillingen her).
Ungdomsgruppa sitt møte etter messen 8 .november avlyses, men kom gjerne i messen

Katekesen for førstekommunion og konfirmanter 14. november må avlyses.
Vi håper å ha grupper og aktiviteter i desember igjen.  Følg med på denne nettsida. Ta kontakt med katekesekoordinator for spørsmål (Terese Ranek, tlf# 404 51 985) eller leder for ungdomsgruppa, Hallvard Hareide (tlf# 950 68 737).