Søndagsmesser 21. og 22. november – Kristi kongefest

Pga. skjerpede smitteverntiltak er det nå bare plass til 50 personer i kirken ved hver messe. Elektronisk registrering er derfor særlig viktig på søndagsmessen kl. 09 og 11. Denne helgen feires følgende søndagsmesser:
18.00 lørdag 21. november: Messe på norsk – registrering på stedet

09.00 søndag 21. november: Messe på polsk – elektronisk registrering
11.00 søndag 21. november: Messe på norsk – elektronisk registrering 
14.00 søndag 21. november: Messe på litauisk – helst elektronisk registrering
16.00 søndag 21. november: Messe på kroatisk – helst elektronisk registrering

Elektronisk registrering skjer som før ved bruk av billett.katolsk.no.
Møt tidlig for å unngå kø ved registreringen.
La oss støtte menigheten med kollekt og gaver til byggefondet! Vippsnummer og mer informasjon her.