God nytt år, 2021 A.D.!

Godt nytt år, 2021 anno Domini, med den høytidelige velsignelse «ved årsskiftet» fra dagens messe på høytiden for Guds hellige mor Maria:

Gud, all velsignelses kilde og utspring, skjenke dere sin nåde,
fylle dere med sin velsignelse, og bevare dere sunne og uten skade året gjennom. (Amen.)

Han verne dere i troens renhet, skjenke dere håpets tålmodighet, og en kjærlighet som holder stand inntil enden. (Amen.)

Han styre deres dager og deres gjerninger i sin fred, høre deres bønner her og alle steder og føre dere frelst til det evige liv. (Amen.)

Messetider ut juletiden, til og med søndag 10. januar, Herrens dåp