Organister – de vi savner og de vi ønsker velkommen (del 1)

I lang tid har menigheten vært uten vår kjære organist gjennom veldig mange år, Lechoslaw Bednarski, eller bare Lech. Det er ikke lenge siden han fikk Pavens utmerkelse Pro Ecclesia et Pontifice. Lech er dypt savnet for tiden, og skulle han ønske å spille igjen så er det alltid plass til vår alles Lech.

Lech på orgelkrakken

Etter nyttår dette året fikk vi et gledesbudskap: Det skal ikke være tomt på orgelkrakken fremover. Vi vil alltid savne å høre Lech, men skulle vi først få en annen, så kunne det ikke vært noen bedre enn Svein Erik Tandberg. Svein Erik er allerede et kjent ansikt blant mange i menigheten. I mange år har han vikariert som organist ved julenatts- og påskenattsmesser, konfirmasjoner og førstekommunioner, og en god del andre anledninger. «Det er en ære å følge i fotsporene til Lechoslaw Bednarski», uttrykker Svein Erik Tandberg. «Han har jeg stor respekt for! Hans standhaftighet på orgelbenken i over 30 år, og hans utrolige talent innen jazzmusikken imponerer stort! Jeg har opplevd ham i konsert med jazzensembler, noe jeg sent vil glemme.»

Av kantor i St. Olav kirke, Terese Ranek
Med Svein Erik på orgelbenken får vi ikke bare en stødig organist, men en musiker med en livslang erfaring innen kirkemusikk og et langt repertoar av utdannelser og erfaringer.

Våren 1976 tok han kandidateksamen i kirkemusikk (høyere organisteksamen) ved Norges Musikkhøgskole (NMH), og to år senere holdt han offentlig debutkonsert i Oslo Domkirke som en del sin diplomeksamen fra samme institusjon. Etter mange år som kirkemusiker tok han musikkpedagogisk eksamen (også ved NMH), og våren 2000 ble and cand.philol. med musikkvitenskap som hovedfag. Høsten 2008 avla han doktoreksamen i musikalsk gestaltning på Högskolan för scen och musik (HSM) ved Göteborg Universitet (Konstnärliga fakulteten) og gjennomførte deretter postdoc-studie i musikalsk gestaltning ved samme universitet i 2011/2012. I tillegg til dette har Svein Erik hatt private studier i orgelspill med David Sanger i London på 1980-tallet, og private studier i klaver med Eline Nygaard i 1983/1984. Svein Erik trekker spesielt frem sine studier i orgelspill, og særlig improvisasjon, med Münchens domorganist, professor Franz Lehrndorfer (1928-2013). «Han ble i sin tid regnet som en av Europas mest sentrale katolske kirkemusikere. Jeg har svært mye å takke ham for. Ikke minst som mentor både ved mitt doktorarbeid i improvisasjon, og mitt postdoc-prosjekt knyttet til den tyske komponisten Max Reger», sier Svein Erik.

Svein Erik Tandberg

Mange kjenner til Svein Erik både som organist i Slagen menighet (Tønsberg), der han var fra 1979 og frem til 2020 (gikk av ved siste årsskiftet), og som musikkjournalist og kritiker i Tønsbergs Blad i en årrekke. Flere av oss har sett ham dirigere en rekke større kirkemusikalske verk for kor, solister og orkester, og han har selv hatt en omfattende konsertvirksomhet som orgelsolist med konserter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Italia og Sveits. Dessuten et stort antall radiokonserter i NRK P2 (kulturkanalen).

Svein Erik har mye erfaring som pedagog, og har hatt diverse privatundervisning i klaver- og orgelspill. I en periode var han lektor i musikk og ansvarlig for musikklinjen ved Tønsberg gymnas, der han også underviste i religion, filosofi og etikk en liten stund. Ved HSM (Högskolan för scen och musik i Göteborg) har han vært ansatt som universitetsadjunkt i orgelspill med hovedvekt på improvisasjon, og som veileder og opponent ved masterutdanningen (også HSM). Han har vært sensor ved masterutdanning i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), gjesteforeleser og prøveopponent ved forskerutdanningen ved NMH, og er denne våren engasjert til å vurdere prosjekter til forskerutdanningen, også ved NMH.

Pensjonisttilværelsen kan ofte være mer hektisk enn vanlig yrkesliv, sies det. Når Svein Erik ikke spiller hos oss eller gjesteforeleser ett eller annet sted, sitter han kanskje på Kafe M og jobber med en ny doktorgrad eller et nytt prosjekt. Så du ham sitte der tidligere dette året, jobbet han muligens med å ferdigstille sitt bidrag til forskningsprosjektet «Tracing the Jerusalem Code» – eller på norsk: «På sporet av Jerusalemskoden». Prosjektet var i regi av MF vitenskapelig høgskole og ble støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektet ble ledet av professor Kristin Bliksrud Aavitsland som for øvrig er katolikk og har holdt foredrag i vårt lokale katolske forum. En annen kjent forsker og katolikk som deltok var Eivor Andersen Oftestad, sammen med en rekke andre forskere, både norske og utenlandske.

Svein Erik forteller videre om prosjektet: «Kort fortalt undersøkes her byen Jerusalems posisjon og betydning innenfor verdenskulturen. Dette gjøres på mange områder: historisk, religiøst, kulturelt, estetisk, arkitektonisk, metaforisk og politisk; for å nevne noen viktige punkter. Tidslinjen strekker seg fra 1100-tallet og fram til 1920. Og denne våren – eller for å være helt nøyaktig: den 19. april ble tre større publikasjoner lansert. Det tredje bindet har undertittelen: «The Promised Land. Christian Cultures in Modern Scandinavia (ca. 1750 – ca. 1920)».

Da det var ønskelig å ha med en musiker/disputert musikkviter på laget, ble jeg altså forespurt. Mitt bidrag til denne antologien har tittelen: «Jerusalem as an Expression of What is Sacred in Church Music», og tar for seg restaurerings-bestrebelsene innenfor 1800-tallets lutherske kirkemusikk, først på tysk grunn og så med en «avlegger» til Sverige (og Skandinavia).»

Vi går inn i en spennende tid – en mulighetenes tid – med Svein Erik Tandberg på laget, og vi er heldige som kommer til å ha ham hos oss minst to søndager i måneden. I tillegg kommer han til å spille til flere kirkelige høytider, feiringer og fester.

Hjertelig velkommen på orgelbenken og i menigheten, Svein Erik!