Fire søndagsmesser på treenighetssøndagen, 30. mai

Det er fire søndagsmesser på festen for Den hellige treenighet: 
lørdag 29. mai, kl. 18.00 på norsk
Søndag 30. mai:
– Messe på polsk kl. 09.00
– Messe på norsk kl. 11.00
– Messe på kroatisk: kl. 16.00 [FLYTTET FRA PINSEDAG]

Det er nå tillatt med 80 deltakere i kirken vår pr. messe. 
Påmelding via BILLETT. KATOLSK.NO  for messer på lørdager og søndager
Det oppfordres til bruk av munnbind i søndagsmessene. Den ordinære messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien, og det er mulig å følge messen på søndager digitalt via katolsk.no.

Messens åpningsbønn, treenighetssøndag:
Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens Ånd inn i verden,
og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium.
La oss når vi bekjenner den sanne tro,
erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt.
Ved vår Herre, Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Støtt St. Olav menighet økonomisk:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!