Messetider for april 2022

Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 10. april kl. 13.00
litauisk: søndag 10. april kl. 15.00
vietnamesisk: mandag 18. april (2. påskedag) kl. 13.30
kroatisk: søndag 24. april kl. 16.00

Den stille uke (palmesøndag til påskeaften): Eget program

Ukedager:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!