Sr. Anne Lise Strøm OP til Søndre Slagen menighet

Onsdag 4. mai kl. 19-21 deltar sr. Anne-Lise Strøm fra Lunden kloster på fellesskapskveld i Søndre Slagen kirke. Hun vil samtale med sogneprest Sjur Askjer om viktige og sentrale temaer i kristenlivet. For en tid tilbake deltok hun der med temaet «Hva kan vi lære av hverandre om bønn?»

Herman Gullhagen spiller flygel, og det blir kveldsmat for alle i menighetssalen etterpå. Fri entré. Kollekt.