Velkommen til familiekatekese!

Hvem er familiekatekesen for?

 • Familiekatekese er for barn født i 2015 og 2016 og foreldrene deres. For dere som går i 2. klasse er det første år av førstekommunionsundervisningen. Vi synes også det er hyggelig om mindre søsken er med.
 • Informasjon om andre katekesegrupper og påmelding til familiekatekese her.

Hva er familiekatekese?

 • På familiekatekesen lærer vi om troen vår
 • Vi møter venner vi kjenner fra før og kanskje finner vi noen nye venner
 • Vi leker sammen
 • Vi spiser sammen

Når er familiekatekesen?

 • 4. søndag hver måned er det familiekatekese. Vi begynner med messe kl. 11.00
 • Under messen går vi ut i menighetssalen mens presten snakker med de voksne. Da kan vi snakke sammen, synge, lese, tegne og leke. Mot slutten av messen går vi inn igjen og er med under kommunionen
 • Vi er ferdige mellom 13.30 og 14.00

Datoer og tema høsten 2022:

 • 24. september, Caritassøndag. Da skal vi selge vafler og lodd under kirkekaffen. De pengene vi får inn, skal vi gi til Caritas som igjen gir pengene til noen som trenger dem. Så denne dagen blir litt annerledes enn vanlig familiekatekese. Vi håper at noen av de voksne kan hjelpe oss litt
 • 23. oktober, Misjonssøndag
 • 27. november, 1. søndag i advent

Vi gleder oss til å se dere og være sammen med dere

Hilsen katekeselærerne
Ingebjørg og Gunnhild