Tros- og livssynsuken i Tønsberg, 15.-19. september 2022

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) arrangerer Tros- og livssynsuken i Tønsberg fra 15.-19. september 2022.  Arrangementet er ett av Frivillighetens årtolv signalarrangementer og har mange delarrangementer. Gjennom Oslo katolske bispedømme er menigheten medlem av STL.

St. Olav menighet deltar særskilt i følgende arrangementer under Tros- og livssynsuken (se detaljer i lenkene nedenfor eller hovedlenken over):

TORSDAG 15. september, kl. 17.00: Stiftelsesmøte for STL Vestfold

TORSDAG 15. september, kl. 19: Menneskemøter på Tønsberg og Færder bibliotek. Gro Vittersø fra St. Olav deltar.

FREDAG 16. september, kl. 14-17: «Vi vil» Seminar om frivillighet, ved Norges Kristne Råd.

FREDAG 16. SEPTEMBER, kl. 21: Salmesang på pub (siste del av vandring som starter kl. 18) – Felix Sanchez fra St. Olav synger bl.a.

SØNDAG 18. SEPTEMBER, fra kl. 14: Faglig program i Humanismens hus der bl.a. Sigurd Hareide fra St. Olav deltar med foredraget «Klosterlasse – da katolsk kristendom var forbudt».

MANDAG 19. SEPTEMBER: Fagdag – tro, livssyn og frivillighet. St. Olav menighet blir representert også på fagdagen.