Registrering i Den katolske kirke i Norge

Registreringsskjema på flere språk for medlemmer i Den katolske kirke i Norge finnes her og er lagt permanent under INFORMASJON i hovedmenyen.

Det er viktig at alle katolikker er registrert, først og fremst for at Kirken skal kunne følge opp sine medlemmer best mulig, men også fordi økonomisk støtte fra stat og kommune er en viktig del av bispedømmenes og menighetenes økonomi som er med på å muliggjøre denne oppfølgingen i Norge.

Katolsk forum, onsdag 8. november: Fra avl til design. Mennesket i endring?

Hvordan utfordrer nye bioteknologiske muligheter og filosofiske strømninger menneskeverdet i vår tid? Vi er i ferd med å få «baby med bytterett». Hva er problemet?

Eivor Andersen Oftestad er kirkehistoriker og forfatter av boken Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år (Frekk forlag, 2016).  Hun er engasjert i offentlige debatter blant annet om menneskeverd og sortering.

Foredragene i katolsk forum starter kl. 19, inkluderer enkel kveldsmat når de holdes i St. Olav kirkes menighetslokale og avsluttes før kl. 21.
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter)