Oppdatert 20/10: Katolsk forum mandag 23. oktober: Tønsberg – et katolsk kjerneområde etter reformasjonen?

Reformasjonen kom til Norge i 1537. Ikke alle tok imot det protestantiske tankegodset med glede. I den katolske oppstanden som tok til på 1550-tallet, sto Vestfold og Tønsberg sentralt. Fra Tønsberg kom også Klosterlasse (Lauritz Nielssøn), jesuitten som under den katolske motreformasjonen ledet motstanden mot reformasjonen i Skandinavia. I 2017 markerer katolikker og lutheranere sammen at det har gått 500 år siden reformasjonens begynnelse. Høgskolelektor Sigurd Hareide ved Høgskolen i Sørøst-Norge, forteller om de som ville det annerledes. Forfatter Ola Breivega blir intervjuet om sin aktuelle historiske roman, «Lutheri! Magister Kristofers memoarar» (Efrem forlag 2017), med handling fra motreformasjonens Tønsberg og Skandinavia.

Arrangementet skjer i samarbeid mellom Tønsberg kirkeakademi, Katolsk forum og Tønsberg domprosti.
Sted: Solvangkirken
Kr. 100,- i inngangspenger ved dette samarbeidsarrangementet

Boring bak kirken

I forbindelse med at St. Olav kirke går over fra oljefyring til miljøvennlig jordvarme, bores det for tiden tre dype brønner bak kirken. Arbeidene startet før helga og er etter planen ferdig i begynnelsen av uka. Det står noen maskiner på parkeringsplassene i Botnegaten i helga, så det kan være lurt å være tidlig ut for parkering og eventuelt bruke parkeringsplasser ved svømmehallen.  Etter ferdig arbeid vil ikke brønnene være synlig over overflaten. St. Olav borettslag som er nærmeste nabo er varslet om gravingen.

Vi ser frem til en funksjonell og miljøvennlig varmeløsning for kirken og menighetshuset fremover. Menighetsrådet vil rette en stor takk til Finn Tony Lysell, Erling Dahle og Phuong Le Thien som har skaffet anbud og forhandlet om kontrakt på vegne av menigheten, og til Oslo katolske bispedømme som støtter prosjektet økonomisk.