Caritaskaféen starter opp igjen torsdag 29. september

Caritaskaféen – september 2022 til januar 2023

Torsdag 29. september blir det igjen Caritaskafé i menigheten.
Vi starter med ordets liturgi kl. 12.00.  Etterpå blir det hyggelig samvær med bevertning i menighetslokalet.  Per Evtun vil holde et foredrag med tittelen «Tiden rundt år 1030».
Velkommen!

Datoene for de neste Caritaskaféene og innholdet blir følgende:
27. oktober: Kirkemusikk – foredrag av Svein Erik Tandberg
24. november: Reformasjonen – foredrag av Ola Breivega
26. januar: Hyggemøte med allsang

Mer om Caritasgruppen i St. Olav kirke her

Velkommen til familiekatekese!

Hvem er familiekatekesen for?

 • Familiekatekese er for barn født i 2015 og 2016 og foreldrene deres. For dere som går i 2. klasse er det første år av førstekommunionsundervisningen. Vi synes også det er hyggelig om mindre søsken er med.
 • Informasjon om andre katekesegrupper og påmelding til familiekatekese her.

Hva er familiekatekese?

 • På familiekatekesen lærer vi om troen vår
 • Vi møter venner vi kjenner fra før og kanskje finner vi noen nye venner
 • Vi leker sammen
 • Vi spiser sammen

Når er familiekatekesen?

 • 4. søndag hver måned er det familiekatekese. Vi begynner med messe kl. 11.00
 • Under messen går vi ut i menighetssalen mens presten snakker med de voksne. Da kan vi snakke sammen, synge, lese, tegne og leke. Mot slutten av messen går vi inn igjen og er med under kommunionen
 • Vi er ferdige mellom 13.30 og 14.00

Datoer og tema høsten 2022:

 • 24. september, Caritassøndag. Da skal vi selge vafler og lodd under kirkekaffen. De pengene vi får inn, skal vi gi til Caritas som igjen gir pengene til noen som trenger dem. Så denne dagen blir litt annerledes enn vanlig familiekatekese. Vi håper at noen av de voksne kan hjelpe oss litt
 • 23. oktober, Misjonssøndag
 • 27. november, 1. søndag i advent

Vi gleder oss til å se dere og være sammen med dere

Hilsen katekeselærerne
Ingebjørg og Gunnhild

Messetider for september 2022

SØNDAGER:  [oppdatert med bysantinsk messe på ukrainsk 18. september]
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 11. september kl. 13.00
vietnamesisk: søndag 18. september kl. 13.30
– bysantinsk messe på ukrainsk: søndag 18. september kl. 17.00
kroatisk: søndag 25. september kl. 16.00

HVERDAGER:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
OBS: fra tirsdag 27. til og med torsdag 29. september ingen messe
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Språkkaféen starter opp igjen 12. september

Caritasgruppen i menigheten vår har Språkkafé i menighetslokalet hver mandag kl. 18.00 – 20.00

Dette er for deg som ønsker å øve deg på å snakke norsk. Vi sitter i små grupper og samtaler om et tema som norsktalende lærer gir.

Kaffe/te og enkel servering.

Spørsmål kan stilles til Oddbjørg Alise Dahle (413 35 684)