Konsert til Marias ære – søndag 19. november

Søndag 19. november kl. 19.00 er det konsert i St. Olav kirke med St. Olav kirkekor. Solist er Terese Ranek, og Jason Ranek leser egne dikt. Ved orgelet sitter Lech Bednarski.

Solist og kor fremfører blant annet Mozarts vakre «Laudate dominum» og «Ave Verum» og Händels «Ave Maria» (Laschia ch’io pianga). Kirkens dyktige kantor og sopran synger solo, bl.a. C. Franks og G. Caccinis «Ave Maria».

St. Olav kirkekor fremfører blant annet Rachmaninovs vakre «Bogorditse Devo», fra middelalderen «Angelus ad virginum», og, ikke minst, I. Widéns mektige arrangement av «Den store hvite flokk».

Jason Ranek leser en del av sine vakre dikt,  og det er gratis adgang.

Vel møtt!

Registrering i Den katolske kirke i Norge

Registreringsskjema på flere språk for medlemmer i Den katolske kirke i Norge finnes her og er lagt permanent under INFORMASJON i hovedmenyen.

Det er viktig at alle katolikker er registrert, først og fremst for at Kirken skal kunne følge opp sine medlemmer best mulig, men også fordi økonomisk støtte fra stat og kommune er en viktig del av bispedømmenes og menighetenes økonomi som er med på å muliggjøre denne oppfølgingen i Norge.

Katolsk forum, onsdag 8. november: Fra avl til design. Mennesket i endring?

Hvordan utfordrer nye bioteknologiske muligheter og filosofiske strømninger menneskeverdet i vår tid? Vi er i ferd med å få «baby med bytterett». Hva er problemet?

Eivor Andersen Oftestad er kirkehistoriker og forfatter av boken Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år (Frekk forlag, 2016).  Hun er engasjert i offentlige debatter blant annet om menneskeverd og sortering.

Foredragene i katolsk forum starter kl. 19, inkluderer enkel kveldsmat når de holdes i St. Olav kirkes menighetslokale og avsluttes før kl. 21.
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter)

Spørreskjema om pastorale behov i bispedømmet

Biskop Bernt Eidsvig har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.

Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende? Alle troende kan bli med på å hjelpe arbeidsgruppen med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen (link under). Undersøkelsen er anonym.

Spørreskjema: Kartlegging av pastorale behov i Oslo katolske bispedømme

Messetider uke 42

Ordinære messetider for ukedager denne uken og søndag 22. oktober (se messetider), men IKKE messe fredag 20. oktober.
Merk ellers at onsdag 18. oktober er FESTEN FOR EVANGELISTEN LUKAS (messe til ordinær tid for onsdager, kl. 18).