Konfirmasjon i St. Olav kirke 9. juni

Lørdag 9. juni 2018 meddelte monsignor Francis Xavier Huynh Tan Hai, generalvikar i Oslo katolske bispedømme, konfirmasjonens sakrament til 24 ungdommer og en voksen i løpet av to konfirmasjonsmesser, kl. 11 og kl. 13.
Gratulerer til alle de nykonfirmerte og deres familier!

Konfirmanter i 11-messen 9. juni 2018.
Foto: Mai Anandan
Konfirmanter i 13-messen 9. juni 2018.
Foto: Mai Anandan

Resultatet av menighetsrådsvalget 3. juni 2018

Følgende seks kandidater ble valgt inn i menighetsrådet (i alfabetisk rekkefølge):
1. Tomasz Piotr Adamski
2. Gunnhild Bærø
3. Maria Teresa Bratteli
4. Ellinor Maria Hilberg
5. Beata Margielewska
6. Mai Nguyen
Valgkomiteen har bestått av

Sr. M. Karolina Bogoczova,
Anne-Rigmor Stock Evje og
Phuong Le Thien

Caritaskafé 31. mai

Vi starter som vanlig med messe kl. 12.00.  Etterpå blir det hyggelig samvær med bevertning i menighetslokalet.  I tillegg vil Per Evtun holde et foredrag under temaet «Mer om kristen kunst i Roma».

Håper så mange som mulig har anledning til å møte til et hyggelig samvær og et spennende foredrag.

Les mer om den lokale Caritas-gruppen her.