Katolsk forum, onsdag 8. november: Fra avl til design. Mennesket i endring?

Hvordan utfordrer nye bioteknologiske muligheter og filosofiske strømninger menneskeverdet i vår tid? Vi er i ferd med å få «baby med bytterett». Hva er problemet?

Eivor Andersen Oftestad er kirkehistoriker og forfatter av boken Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år (Frekk forlag, 2016).  Hun er engasjert i offentlige debatter blant annet om menneskeverd og sortering.

Foredragene i katolsk forum starter kl. 19, inkluderer enkel kveldsmat når de holdes i St. Olav kirkes menighetslokale og avsluttes før kl. 21.
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter)

Spørreskjema om pastorale behov i bispedømmet

Biskop Bernt Eidsvig har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.

Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende? Alle troende kan bli med på å hjelpe arbeidsgruppen med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen (link under). Undersøkelsen er anonym.

Spørreskjema: Kartlegging av pastorale behov i Oslo katolske bispedømme

Messetider uke 42

Ordinære messetider for ukedager denne uken og søndag 22. oktober (se messetider), men IKKE messe fredag 20. oktober.
Merk ellers at onsdag 18. oktober er FESTEN FOR EVANGELISTEN LUKAS (messe til ordinær tid for onsdager, kl. 18).