Caritaskaféen våren 2023

Caritaskaféen finner sted én torsdag i måneden. Vi starter med messe kl. 12.00, og fortsetter i menighetshuset med foredrag eller sang/allsang/informasjon og med kaffe og noe å bite i etterpå.

26. januar: Reformasjonen – foredrag av Ola Breivega
Les hele foredraget her: Ola I. Breivega 26.01.2023 – Kåseri om reformasjonen

23. februar: Felix Sanchez underholder med sang
30. mars: Allsang med salmer ledet av Per H. Caritasinfo. av Grethe Nygård
27. april: Ola Breivega holder foredraget: Salmen Leid milde ljos og hvordan den ble til.
25. mai:
 Per Evtun holder foredraget: Fra den barmhjertige samaritan til moderne sykehus