Terese Ranek ansatt i 20 % stilling i St. Olav menighet

Terese Ranek – foto Mai Anandan

Det er en stor glede for oss å fortelle at fra 1. august er Terese Ranek ansatt i en 20 % stilling i menigheten vår.

Terese skal dele stillingen mellom to hovedområder. Det ene området er barne- og ungdomsarbeidet her i menigheten, og i den sammenheng blir hun den nye katekesekoordinatoren vår. Den andre delen av stillingen vies musikken i liturgien.

Terese vil ha fast arbeidstid på onsdager fra kl 09:00 – 16:30, med unntak av noen ferier. Hun vil da kunne treffes i kirken.

Siden Terese selv har vokst opp i menigheten, og i tillegg har tre barn som har gjort det samme, har hun tanker om hva som er viktig i arbeidet med barn og unge. Disse tankene ønsker hun å dele med oss, og hun håper at menigheten kan være med å støtte opp om dette arbeidet.

Katekesen:
Det er et ønske at menighetens barn og unge samt deres familier skal føle en større tilhørighet til menigheten vår. Terese vil i denne sammenheng jobbe tett sammen med prest, menighetsråd og foreldre. Hun vil også ha et samarbeid med NUK (Norges unge katolikker) og Fagavdelingen i OKB (tidligere kateketisk senter). For at  barn og unge selv skal ønske å være en del av menigheten, er det særlig to hensyn som må ivaretas:

1) Det må gjøres en større innsats for det sosiale miljøet. Kirken/Menigheten skal være et sted der man ikke bare går til messe, men der man også går for å møte venner. På denne måten vil man over tid kunne bygge og styrke den katolske identiteten blant barn og unge. De må oppleve at Kirken tar vare på hele mennesket.
 
2) Det er avgjørende viktig at menighetens barn og unge får en større bevissthet om sin katolske tro og identitet. For at dette skal være mulig, tenker Terese at katekesen ikke bare må oppleves som skole, slik det nok har vært for mange av oss i foreldregenerasjonen, og slik det lett kan oppfattes av mange. Terese drømmer om at katekesen skal kunne være noe våre barn gledet seg til hver måned. For å få til dette, må vi kanskje gjøre noen endringer. Dette er et område der det ville være fint å jobbe sammen. Hva tenker barna og de unge selv? Hva tenker foreldrene? Nå har Terese gitt oss utfordringen. Hvordan svarer vi på den? 

Musikken i liturgien:
Terese har i mange år drevet kirkekoret og også hatt ansvaret for musikk til katekesemesser, spesielle høytider og feiringer. Terese er svært takknemlig for kirkekorets medlemmer som møter trofast til øving og messer.  Koret er uten tvil med og beriker messene. Vi har også flere som bidrar med sang og musikk til messer i vår menighet, spesielt i de nasjonale gruppene. Terese håper at hun både kan videreutvikle det musikalske i menigheten, og i tillegg få til et tettere samarbeid mellom alle våre musikalske grupper. Rekruttering blir et viktig mål i denne sammenheng.

På menighetens nettside finnes Tereses kontakinformasjon. Her ligger også informasjon om datoer og opplegg for katekesen, som forøvrig har oppstart den 29. august (med unntak av konfirmanter, som ikke begynner før den 12. september).

Dersom du har lyst til å bidra enten i katekesen eller delta i det musikalske, kan du ta kontakt med Terese.

Vi ønsker Terese til lykke med stillingen!
For menighetsrådet, Gunnhild Bærø (menighetsrådsleder)

Messetider i august

SØNDAGENE i august – 2. august, 9. august, 16. august, 23. august og 30. august – er det messe på norsk kl. 11.00 (ingen andre søndagsmesser bortsett fra 30. august hvor det også er messe på kroatisk kl. 16.00)

Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO (eventuelt ved å registrere seg på stedet).

Ingen messer på lørdager eller andre hverdager i august, bortsett fra lørdag 29. august hvor det er familiemesse kl. 14 i for katekesen (mer informasjon om katekesen senere).

I august er kirkekontoret åpent mandag til fredag kl. 10-14, men ikke fredagene 7. og 14. august.

Olsokhøymesse kl. 18 onsdag 29. juli

Også denne uken er det messe i kirken hver dag tirsdag til fredag kl. 18. Vi minner spesielt om høymessen på olsok, høytiden for St. Olav, Norges evige konge som også er vår menighets skytshelgen.

Kun registrering av navn og telefonnummer på stedet før messen i hverdagsmessene (påmelding elektronisk for søndager). Gi gjerne en gave til St. Olav kirkes kollektkonto eller byggefondet – vippsnummer her.

For tiden er en gipskopi av St. Olavsstatuen fra Tanum kirke, Brunlanes (uten farge) utstilt på Slottsfjellsmuseet i utstillingen Lux – tro og hellighet i middelalderen. Originalen fra ca. 1270-80 er i Kulturhistorisk museum i Oslo. Den er en åpenbar inspirasjonskilde for vår egen St. Olavsstatue (med farger), laget i Oberammergau og innviet 10. januar 1963.

 

 

 

 

 

 

 

Dugnad i Olavshagen


Vi i Hagegruppen trenger hjelp til å holde hagen ved kirken vår fin. Vet at mange setter pris på hagen (selv om vi i år ikke kan møtes der så ofte som før).

Vi trenger hjelp til luking og tilbakeklipping av roser og andre planter nå. Vi som kjenner hagen og plantene vil være til stede og vise hvordan det gjøres. Vi har noe hageredskaper i kirken, men ta gjerne med privat utstyr hvis du har.

Møt opp lørdag 25. juli kl. 10 el. senere. Vi avslutter kl. 14. Du kan være så lenge det passer deg. Gjør det gjerne kjent for andre du kjenner hvis det ikke passer for deg denne gangen.

Si fra i kommentarfeltet på Facebooksiden der saken også legges ut, eller til Oddbjørg Alise Dahle på tlf. 41335684, om du kommer (så kan vi ta med noe godt til kaffepausen).

Ledig jobb som renholder

Dessverre har søstrene måttet si opp jobben som renholder i menigheten, og vi trenger derfor noen som kan erstatte dem.
Det er ca. 5,5 t/uke lønnet arbeid.
Dersom du er interessert, ta kontakt med menighetsrådsleder Gunnhild Bærø på telefon 404 98 311 eller på e-post gunnhild.baro@gmail.com.