Den stille uke og påsken i St. Olav kirke

DEN STILLE UKE OG PÅSKE 2019 (oppdatert 3. april)

Program i PDF-format: Messetider for den stille uke og påsken 2019 – oppdatert 03. april

Palmesøndag, 14. april (Innsamling av fastebøssene og kollekt til Caritas)
09.00 messe på polsk
10.30 laudes (uke 2)
11.00 høymesse med palmevigsel og prosesjon
14.00 messe på filippinsk/engelsk

Mandag, 15. april: 18.00 aftenmesse
Tirsdag, 16. april: 08.00 messe i kapellet
Onsdag, 17. april: 17.00 anledning til skriftemål, 18.00 aftenmesse med tilbedelse

Skjærtorsdag, 18. april
18.00 aftenmesse til minne om Herrens nattverd med fotvasking
19.30 agapemåltid i menighetslokalet
20.15 felles tilbedelse på norsk
20.45 tilbedelse på vietnamesisk
21.15 … på polsk
21.45 … på tamilsk
22.15 … på engelsk

Langfredag, 19. april (Kollekt til Det hellige land)
10.00 korsveiandakt og skriftemål på polsk
12.00 retrett på vietnamesisk
15.00 langfredagsgudstjeneste med Herrens lidelseshistorie og tilbedelse av korset
16.30 økumenisk korsvandring i byen

Påskeaften, lørdag, 20. april
10.00 velsignelse av påskemat
19.00 messe på litauisk
22.00 påskevigilien/påskenattsmesse

Påskedag, søndag, 21. april
09.00 messe på polsk
10.30 laudes
11.00 høymesse
13.30 messe på tamilsk

Andre påskedag, mandag, 22. april
11.00 messe i kirken

Resten av uken, 23.-27. april: 18.00 aftenmesse i kirken

Lovsangskveld i kirken tirsdag 12. mars

Lovsangskveld tirsdag 12. mars I St. Olav kirke, Tønsberg.
St. Elisabethsøstrene inviterer alle ungdom og alle som føler seg unge i sjelen:
– kl. 19 LOVSANG, STILLHET OG REFLEKSJON I KIRKEN – SAKRAMENTSTILBEDELSE
– kl. 20 blir det mulighet for skriftemål og et enkelt måltid i menighetssalen