Messetider i januar 2022 (oppdatert 15. januar)

Pga. koronasituasjonen er det maksimalt tillatt med 60 tilstede i kirken utenom prest m.m. Det er påmelding til messer via BILLETT.KATOLSK.NO for søndager og helligdager (gjelder ikke søndagsmesser på lørdag). Den ordinære messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien. Det er mulig å følge messen på søndager og helligdager digitalt via katolsk.no. Følgende regler gjelder i messene:
– bru
k munnbind, særlig på vei inn og ut av kirken og når du synger
– vask hendene med håndsprit
– hold avstand (minst 1 m)

– ved registrering av bestilt billett, vil du få tildelt en sitteplass i kirken av kirkeverten (myndighetene krever at kirken vet hvor deltakerne sitter)
– fredshilsen gjøres IKKE med håndtrykk
– den hellige kommunion tas i mot i hånden

Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk:
tamilsk: søndag 2. januar kl. 13.30
filippinsk/engelsk: søndag 9. januar kl. 13.00
vietnamesisk: søndag 16. januar kl. 13.30
litauisk: søndag 16. januar kl. 15.30
kroatisk: søndag 23. januar kl. 16.00

Høytider:
lørdag 1. januar: Guds hellige mor Maria, messe kl. 13.00
torsdag 6. januar: Herrens åpenbaring, messe kl. 18.00

Ukedager (ikke elektronisk påmelding, kun registrering ved fremmøte):
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken
(OBS: Ingen aftenmesse lørdag 1. januar)

Gi en julegave til St. Olav menighet og bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Messer i juletiden

Pga. koronasituasjonen er det maksimalt tillatt med 50 tilstede i kirken utenom prest m.m. Det er påmelding til messer via BILLETT.KATOLSK.NO for søndager og helligdager. Den ordinære messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien. Det er mulig å følge messen på søndager og helligdager digitalt via katolsk.no. Følgende regler gjelder i messene:
– hold avstand (minst 1 m)
– bruk munnbind, særlig på vei inn og ut av kirken og når du synger
– vask hendene med håndsprit
– ved registrering av bestilt billett, vil du få tildelt en sitteplass i kirken av kirkeverten (myndighetene krever at kirken vet hvor deltakerne sitter)
– fredshilsen gjøres IKKE med håndtrykk
– den hellige kommunion tas i mot i hånden

[Messetider i desember før julaften her]

Julemesser julaften og juledag:
Julaften
, fredag 24. desember:
1) familiemesse kl. 15.00
2) midnattsmesse kl. 23.00
Juledag, lørdag 25. desember:
3) messe på polsk kl. 09.00
4) messe på norsk kl. 11.00

Søndag i juleoktaven (2. juledag), 26. desember : Den hellige familie:
9.00: messe på polsk
11.00: messe på norsk
13.30: messe på vietnamesisk

Andre messer i juleoktaven – hver dag kl.18.00 i kirken:
– mandag 27. desember: den hl. Evangelisten Johannes (festdag)
– tirsdag 28. desember: de uskyldige barn i Betlehem (festdag)
– onsdag 29. desember
– torsdag 30. desember
– fredag 31. desember, nyttårsaften

Lørdag 1. januar (nyttårsdag) kl. 13.00: Guds hellige mor Maria (lørdag uten messe kl. 18.00)

Søndag 2. januar, annen søndag etter jul:
9.00: messe på polsk
11.00: messe på norsk

Gi en julegave til St. Olav menighet og bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!