Olsok i Tønsberg 29. juli 2021

Høytiden for St. Olav, Norges evige konge og vår kirkes vernehelgen, feires med følgende program i Tønsberg i år:
18.00: Høymesse i St. Olav kirke
Påmelding via billett.katolsk.no eller ved registrering på stedet.

20.00: Sagavandring/kirkevandring fra Domkirken kl. 20
– ledet av konservator Cecilia Gustavsen (Slottsfjellsmuseet) og førstelektor Sigurd Hareide (Universitetet i Sørøst-Norge) som avsluttes …

22.00: … med felleskirkelig gudstjeneste (completorium etter Den norske kirkes ordning) i Rundkirken ved biblioteket (den historiske St. Olavskirken) med St. Olav kirkekor. Liturger: Sokneprest Jan Terje Christoffersen og bydiakon Tonie Steffensen (Den norske kirke).

Be for oss, Hellig-Olav, Norges evige konge! (Bilde av St. Olav-statuen i St. Olav kirke, Tønsberg)

Messetider og annen informasjon sommeren 2021

Det er nå tillatt med 80 deltakere i kirken vår pr. messe. 
Påmelding via BILLETT. KATOLSK.NO  for søndagsmesser i sommer. Vi 
oppfordrer til bruk av munnbind i søndagsmessene. Den ordinære messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien, og det er mulig å følge messen på søndager digitalt via katolsk.no.

Det er ikke messer mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30. juni.

Messer i juli
4. juli: Søndagsmesse på norsk kl. 11.00

11. juli:
– Søndagsmesse på norsk kl. 11.00
– Messe på filippinsk/engelsk: søndag 11. juli kl. 13.00

18. juli: Søndagsmesse på norsk kl. 11.00

25. juli: Søndagsmesse på norsk kl. 11.00

Olsok: torsdag 29. juli kl. 18.00

Lørdag 31. juli kl. 18.00 (søndagsmesse på norsk)
1. august: Søndagsmesse på norsk kl. 11.00

Det er ingen aftenmesser ukedagene bortsett fra olsok, og heller ikke messer lørdager i juli.

Vikarprest: p. Oddvar Moi mob. 958 83 336 (p. Johannes bortreist i juli)
I nødsituasjoner, ta kontakt med fransiskanere i Larvik:
– juli: p. Grzegorz Gryz, mob. 476 55 854, e-post: grzegorz.gryz@katolsk.no
– august: p. Aleksander Pilat, mob. 908 98 216, e-post: aleksander.pilat@katolsk.no

Ingen messer på polsk i Tønsberg fra 27. juni. Neste messe på polsk i Tønsberg er søndag 5. september. Se Larvik (St. Frans menighet) på  billett.katolsk.no for messe på polsk.

Kontoret
Menighetskontoret er stengt i juli.

Støtt St. Olav menighet økonomisk:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!