St. Olav kirke stengt fra 23.-31. januar 2021

På grunn av utviklingen i smittesituasjonen i tilknytning til den muterte varianten av koronaviruset, har Tønsberg kommune vedtatt å forby alle arrangementer i Tønsberg kommune en ukes tid. St. Olav kirke er derfor midlertidig stengt fra 23. januar og ut måneden. 

Søndagens høymesse 24. januar kl. 11.00 overføres fra St. Olav domkirke i Trondheim og kan sees fra forsiden til katolsk.no.

Konsekvenser av smittvernbestemmelser for barne- og ungdomsarbeidet i januar

Alt av barne- og ungdomsarbeid utgår i januar bortsett fra nettmøte for konfirmanter:

Det blir ikke familiemesser, ikke Tweensgruppe og ikke Ungdomsgruppa (AKUTT).
 
Det blir IKKE undervisning for førstekommunikanter lørdag den 9. januar, men sr. Karolina kommer til å sende ut oppgaver til førstekommunikantfamiliene. Dette vil komme på e-post. Varsel kommer på sms. Det er ikke sikkert opplegget er klart innen lørdag 9. januar, men det kommer så fort det er klart. Førstekommunikantene må ha gjort oppgavene de får innen katekesen i februar.
 
MEN: Det blir konfirmantundervisning på Zoom  for konfirmanter med foresatte denne måneden; i januar.  (De som ikke kan den 9. januar, som er den opprinnelige datoen for undervisningen, kan ha undervisning lørdagen etter, den 16. januar. Katekesekoordinator sender ut beskjed til konfirmanter og foresatte.)
 
VI HÅPER AT BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET KAN STARTE OPP I GJEN I FEBRUAR. Følg med på nettsida (her) og på Facebook-siden til menigheten.
 
For spørsmål: Ring Terese Ranek (tlf # 40451985)

Messetider i januar 2021 (oppdatert 23.1.)

Fra 23.-31. januar er St. Olav kirke stengt. Ingen offentlige messer.

INGEN MESSER FRA 23. JANUAR MED DELTAKERE

Fra 4. januar (inntil ny beskjed blir gitt) er det kun tillatt med 10 deltakere pr. messe.
Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO for messer på lørdager, søndager og høytidsdager (hverdager er det kun registrering på stedet).
 Messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien, og det er mulig å følge messen på søndager og helligdager digitalt via katolsk.no.

Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!
Vi håper å ringe inn neste jul fra nytt klokketårn! 

MESSETIDER I JANUAR 2021
Søndager:

 • Messe på polsk kl. 09.00
 • Messe på norsk kl. 11.00
  Messe på andre språk:
 • Filippinsk/engelsk: søndag 10. januar kl. 13.00
 • Vietnamesisk: søndag 17. januar kl. 13.30
 • Litauisk: søndag 24. januar kl. 14.00
 • Kroatisk: søndag 24. januar kl. 16.00

Ukedager:

 • Mandag kl. 08.00: messe i kapellet til søstrene
 • Tirsdag kl. 18.00: aftenmesse i kirken
 • Onsdag kl. 18.00: aftenmesse i kirken
 • Torsdag kl. 08.00: messe i kapellet til søstrene
 • Fredag kl. 18.00: aftenmesse i kirken
 • Lørdag: messe kl. 18.00 på norsk (SØNDAGSMESSE)