Messetider i mars 2023

SØNDAGER:  
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
Messe på andre språk:
tamilsk: 5. mars kl. 13.00
filippinsk/engelsk: 12. mars kl. 13.00
vietnamesisk: 19. mars kl. 14.00
– kroatisk: 26. mars kl. 16.00

HØYTIDSDAG I MARS:
25. mars (lørdag): Herrens bebudelse – aftenmesse kl. 18.00 [røkelse benyttes].

RETRETTER I FASTETIDEN: 
på polsk 3.-5. mars og på norsk 11.-12. mars 

HVERDAGER:
mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag – flyttet fra onsdager)
fredager i fastetiden: KORSVEI kl. 17.30 (før messen)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Retrett i fastetiden på norsk og polsk

 1. På polsk: Fredag 3. til søndag 5. mars
  NB! Se eget program på tavla i menighetslokalet og i kirken

 2. På norsk: Lørdag 11. til søndag 12. mars
  v/ p. Andreas Rupprecht
  Lørdag 11. mars:
  – 10.45 Oppmøte/velkommen
  – 11.00 Foredrag 1
  – 12.00 Pause
  – 12.15 Foredrag 2
  – Spørsmål
  – 13.15 Lunsj
  – 14.00 Skriftemål
  – Avslutning med sakramental tilbedelse

Søndag 12. mars (3. søndag i fasten, år A)
– 11.00 Høymesse m/preken
– Ikke kirkekaffe!

Caritasmøte torsdag 23. februar

Igjen er det tid for Caritasmøte. Som vanlig  er det messe i kirken kl. 12.00. Deretter er det hyggemøte i menighetssalen med kaffe, noen brødskiver og en hyggelig prat.

Denne dagen er det igjen vår alles Felix Sanchez som står for underholdningen. Han er en glad og engasjert sanger, og fremfører sine sanger med patos og kjærlighet. Det blir nok mye kjent på programmet og sikkert også noe nytt. Det er all grunn til å glede seg.

VELKOMMEN TIL HYGGELIG FORMIDDAG!

Program for Caritas-kaféen våren 2023

Messetider i februar 2023

[oppdatert 21.2. med korsvei på fredager i fastetiden kl. 17.30]
SØNDAGER:  

Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [røkelse benyttes 12.2.]
Messe på andre språk:
tamilsk: 5. februar kl. 13.00
filippinsk/engelsk: 12. februar kl. 13.00
vietnamesisk: 19. februar kl. 14.00
– kroatisk: 26. februar kl. 16.00

ANDRE SÆRLIG VIKTIGE DAGER I FEBRUAR:
2. februar (torsdag): Herrens fremstilling i tempelet – aftenmesse kl. 18.00 m/velsignelse av lys [røkelse benyttes].

22. februar: Askeonsdag (faste- og abstinensdag) – aftenmesse kl. 18.00 m/utdeling av asken.
– MENIGHETSFEST PÅ FEITETIRSDAG, 21. februar: Messe kl. 18 og deretter samling i menighetssalen. Alle tar med mat og drikke til felles bord.

HVERDAGER:
mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag – flyttet fra onsdager)
fredager i fastetiden: KORSVEI kl. 17.30 (før messen)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!