Messetider fra 13. april

Fra 13. april er det tillatt med 20 deltakere i kirken vår pr. messe. 
Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO for messer på lørdager og søndager (hverdager er det kun registrering på stedet).
 Messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien, og det er mulig å følge messen på søndager digitalt via katolsk.no.

VIKTIG MELDING OM ØKONOMI:
Selv om kirken har vært stengt den siste tiden og åpen for færre enn vanlig før og etter det, forsvinner ikke utgiftene våre, det gjør bare kollekten. Utgiftene er omtrent som ellers. Vi oppfordrer derfor alle som har anledning til å gi kirken vår en skikkelig gave nå i påsketiden, enten:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

MESSETIDER FOR RESTEN AV APRIL 2021
Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (merk søndagsmesse lørdag kveld kl. 18 også)
Messe på andre språk:
– Vietnamesisk: søndag 18. april kl. 13.30
– Kroatisk: søndag 25. april kl. 16.00

Ukedager:
Mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i søstrenes kapell
Tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
Lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken.

Kirkekaffe via Zoom første påskedag – med påskequiz

Kirken vil være stengt for offentlige messer, i alle fall til og med 11. april, dvs. hele påskeoktaven (se oppdaterte Råd og regler for Tønsberg kommune) – kun begravelser med maksimalt 30 deltakere er tillatt. Kirken er åpen for stille bønn og skriftemål fra 12-14 til og med første påskedag. 

Vi anbefaler å følge videooverføring av påskevigilien (kl. 22 fra Oslo, kl. 23 fra Trondheim) og/eller påskedagens høymesse, alt med lenke fra forsiden av katolsk.no (kommer der hver søndag) eller fra Youtube-kanalen til St. Olav katolske domkirkemenighet. Merk også at NRK2 sender påskevigilien med pave Frans fra Peterskirken kl. 19.30 påskeaften.

Første påskedag inviterer St. Olav menighet alle som har lyst og anledning til å delta på kirkekaffe via Zoom fra kl. 12.30-ca. 13.30. Forsøk gjerne å logge deg på med lenken nedenfor fra 12.15 om du ikke har brukt Zoom før.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 862 8857 2576
Passcode: 438101