Messetider for august 2022

SØNDAGER og HØYTIDSDAGER:
Messe på norsk kl. 11.00
(Det er ikke messe på polsk i august. Neste messe på polsk etter sommeren er 4. september kl. 09.00)
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 14. august kl. 13.00
vietnamesisk: søndag 21. august kl. 13.30
Mandag 15. august, Jomfru Marias opptagelse i himmelen: – høymesse kl. 18.00 i kirken

UKEDAGER:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Olsok i Tønsberg 2022 (fredag 29. juli)

  • Messe i St. Olav kirke kl. 18.00
  • Rett etter messen blir det en liten menighetsfest/sammenkomst. Alle tar med egen mat og drikke. Vi sitter ute hvis det blir fint vær. Da kan det være lurt å ta med ekstra klapp-/fluktstoler, for de som har anledning til det (altså: værforbehold).
  • 20.30-21.30: Mulighet til å delta i byvandring mellom de gamle kirkestedene i Tønsberg. Arrangement i regi av Tønsberg domkirke (Den norske kirke)
  • 22.00: Økumenisk kompletorium i vår egen kirke (St.Olav) og ikke rundkirkeruinene (altså ikke slik det står på plakaten nedenfor).

Messetider i juli (fra 27. juni) 2022

Søndager:
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk: ingen messer i juli.

* fredag 29. juli: Olsok – St. Olav, skytshelgen for menigheten,
høymesse kl. 18.00 i kirken (og økumenisk kompletorium i St. Olavskirkeruinen kl. 22)
* lørdag 30. juli: søndagsmesse kl. 18.00

Ukedager ellers: Ingen messer på ukedager fra 27.06. til 28.07.

MASS SCHEDULE FOR JULY 2022
Sundays:
Mass in Norwegian at 11:00 a.m.
Mass in other languages: no Mass in July.

* Friday 29th of July: St. Olav – Patron saint of our parish, Mass at 6:00 p.m.
* Saturday 30th July at 6:00 p.m. : Mass of Sunday.

Weekdays: From 27/6 to 28/7 no Mass on weekdays!

KONTAKTE PREST I JULI:
Vikarprest på søndager: Oddvar Moi, 958 83 336
Prest som kan kontaktes i nødsituasjoner i juli: Grzegorz Gryz, 476 55 854
Kontoret er stengt i juli.

GI EN SOMMERGAVE TIL St. Olav menighets BYGGEPROSJEKT og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!