Katolsk forum 25. januar: Hva er da et menneske? En katolsk humanisme for vår tid

Mange ser på humanisme og kristendom som to ulike livssynstradisjoner, der humanisme forstås som et sekulært, ikke-religiøst menneskesyn. Men humanismebegrepet har dype røtter i kristen tradisjon, ikke minst innenfor Den katolske kirke.

I encyklikaen Populorum progressio (Om folkenes utvikling) fra 1967 pekte pave Paul VI på behovet for en ny humanisme som ivaretar en sann og full menneskelighet. Johannes Paul II og Benedikt VI videreførte hver på sin måte visjonen om en katolsk humanisme, men også pave Frans har tatt til orde for en «praktisk kristen humanisme» i en tid hvor menneskelig integritet trues på mange måter. Ikke bare av fattigdom, krig, urettferdighet og undertrykkelse, men av ulike ideologier som graderer menneskers verdi.

Hva er katolsk humanisme? Hvorfor er den viktig, og hva skiller den fra andre former for humanisme? Dette er temaet for foredraget i katolsk forum torsdag 25. januar kl. 19.

Peder Kvaale Solberg er førstelektor ved NLA Høgskolen og prosjektleder for St. Johannes katolske bibelskole som starter opp i Bergen høsten 2018. Han har siden 2012 vært en av to redaktører for Segl. Katolsk årsskrift for religion og samfunn (St. Olav forlag).

Velkommen! Som vanlig finner møtet sted i menighetslokalet til St. Olav kirke, Botnegaten 22 i Tønsberg. Etter foredraget severes en enkel kveldsmat før det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. 
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter).

Caritasmesse 25. januar

Messen finner som vanlig sted kl. 12.00 etterfulgt av et hyggearrangement i menighetssalen etterpå. Foruten noe å bite i får vi her høre Hilde O`Hanlon referere kort fra Høstmøtet til Caritas om SULTaksjonen som Adventsaksjonen samlet inn penger til. Det var flere foredrag fra norske politikere, sentrale samarbeidspartnere og representanter for utenlandske bistandsdeltakere.

De som trenger skyss, kan si fra til Grethe Nygård eller Ellinor Hilberg.

Les mer om Caritas-gruppens aktiviteter her.

VELKOMMEN!

Katolsk forum torsdag 11. januar: Fra Luther til Peter

Vårprogrammet for Katolsk forum er klart (noen oppdateringer vil komme etter hvert).

Velkommen til første foredrag torsdag 11. januar, kl. 19-21:
Dag Øivind Østereng
Fra Luther til Peter – en pilegrims bekjennelser

Dag Øivind Østereng vokste opp i den lavkirkelige misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband. Han er utdannet teolog fra Det teologiske menighetsfakultet og tjenestegjorde som prest i Den norske kirke i nærmere 19 år. Men tross sin bakgrunn var han på vandring, en pilegrimsvei som førte ham frem til Den katolske kirkes fulle fellesskap høsten 2016.

Foredraget tar oss med inn i denne reisen og grunnene til at det ble slik. Høsten 2017 kom han ut med boken Fra Luther til Peter – en pilegrims bekjennelser (Efrem forlag). Foredraget er ikke et resymé av boken, men gir personlige, teologiske og spirituelle grunner for hans vei inn i Den katolske kirke.

Se også omtale med kart og bilde i Tønsbergs blads arrangementskalender.

Velkommen! Som vanlig finner møtet sted i menighetslokalet til St. Olav kirke, Botnegaten 22 i Tønsberg. Etter foredraget severes en enkel kveldsmat før det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. 
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter).

Juletrefest/helligetrekongersfest 7. januar

Velkommen til juletrefest med besøk av de hellige tre konger etter 11-messen søndag 7. januar!
Program i i menighetssalen:
– servering av kaffe/brus og kaker
– gang rundt juletreet
– besøk av de hellige tre konger som tar med seg barna til krybben og hilser på det lille jesusbarnet som er født
– vi avslutter med at alle barn får en godtepose til å ta med hjem.
Alle er velkommen!
DERSOM DU HAR KAKER OG GODT IGJEN ETTER JUL SÅ TA DEM GJERNE MED.

Messetider for julehøytiden

Messetider for julehøytiden 2017St. Olav kirke, Tønsberg:

Lørdag 23.12.2017:
Kl. 18.00 søndagsmesse på norsk

Søndag 24.12.2017 – 4. søndag i advent/juleaften:
Kl. 09.00 søndagsmesse på polsk

Kl. 10:30 laudes

Kl. 11.00 søndagsmesse på norsk

Kl. 15.00 julemesse på litauisk

Kl. 22.30 julenattsandakt ved kirkekoret og organist Svein Erik Tandberg

Kl. 23.00 julemidnattsmesse på norsk

Mandag 25.12.2017 – 1. juledag:
Kl. 09.00 julemesse på polsk

Kl. 10:30 laudes

Kl. 11.00 julemesse på norsk

Tirsdag 26.12.2017 – 2. juledag:
Kl. 11.00 messe på norsk

Kl. 14.00 julemesse på vietnamesisk

Fra onsdag 27. til lørdag 30.12.2017 – juleoktaven
Kl. 18.00 messe på norsk

Lørdag 30.12.2017:
Kl. 18.00 søndagsmesse på norsk

Søndag 31.12.2017 – Den hellige familie/nyttårsaften:
Kl. 09.00 søndagsmesse på polsk

Kl. 11.00 høymesse på norsk

Mandag 1.1.2018 – Høytiden for Guds hellige mor Maria/nyttårsdag:
Kl. 11.00 høymesse på norsk

Vanlige tider for ukedagsmesser tirsdag 2.1. (kl 08.00), onsdag 3.1. (kl. 18.00), torsdag 4.1. (kl. 08.00) og fredag 5.1. (kl. 18.00).

Lørdag 6.1.2018 – Herrens åpenbaring
Kl. 18.00 høymesse på norsk

Søndag 7.1.2018 – Herrens dåp
Kl. 09.00 messe på polsk

Kl. 11.00 høymesse på norsk
– julespill i forbindelse med messen
– juletrefest i menighetslokalet etter messen

Vårprogrammet i Katolsk forum: Foredrag ved Dag Øivind Østereng 11. januar

Vårprogrammet for Katolsk forum er klart (noen oppdateringer vil komme etter hvert).

Merk første møte allerede torsdag 11. januar, kl. 19-21:
Dag Øivind Østereng
Fra Luther til Peter – en pilegrims bekjennelser

Dag Øivind Østereng vokste opp i den lavkirkelige misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband. Han er utdannet teolog fra Det teologiske menighetsfakultet og tjenestegjorde som prest i Den norske kirke i nærmere 19 år. Men tross sin bakgrunn var han på vandring, en pilegrimsvei som førte ham frem til Den katolske kirkes fulle fellesskap høsten 2016.

Foredraget tar oss med inn i denne reisen og grunnene til at det ble slik. Høsten 2017 kom han ut med boken Fra Luther til Peter – en pilegrims bekjennelser (Efrem forlag). Foredraget er ikke et resymé av boken, men gir personlige, teologiske og spirituelle grunner for hans vei inn i Den katolske kirke.

Velkommen! Som vanlig finner møtet sted i menighetslokalet til St. Olav kirke, Botnegaten 22 i Tønsberg. Etter foredraget severes en enkel kveldsmat før det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. 
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter).