Ministrantlaget

St. Olav ministrantlag er for alle barn og ungdom i menigheten som vil ministrere i den hellige messe.
Å være ministrant er å gjøre tjeneste ved Herrens alter i messen og andre gudstjenester og slik gjøre tjeneste for Gud og Kirken. Det er en viktig oppgave, en hellig oppgave, en spennende oppgave, en morsom oppgave, en lærerik oppgave.

I St. Olav ministrantlag øver vi med ujevne mellomrom, oftest søndager etter messen noen timer. Hvert år reiser vi på norgesmesterskap i ministrering og treffer ministranter fra hele Norge på NM-helgen. På ministrantsøndagene øver vi på å ministrere, lærer om hvorfor vi gjør som vi gjør i messen og har kanskje en mininstrantquiz. I tillegg spiser vi gjerne pizza og har det moro sammen.

Alle barn fra 3. klasse kan være med i ministrantlaget. Møt frem på en av øvelsene eller i sakristiet senest femten minutter før messen, eller send en mail eller epost til voksenleder for ministrantene, Sigurd Hareide: Sigurd.Hareide@gmail.com