Messetider

Faste messetider (sjekk INNLEGG på forsiden for oppdatert informasjon fra søndagsbladet eller lignende):

SØNDAGSMESSER:
Lørdag kl. 18.00 – aftenmesse
Søndag kl. 09.00 – messe på polsk hver søndag (NB! IKKE SOMMEREN 2019, INFO HER)
Søndag kl. 11.00 – HØYMESSE (Laudes kl. 10.30)
Anledning til skriftemål før høymessen søndag (10.30-10.55)
eller ved henvendelse til prest før eller etter andre messer).
Siste søndag i måneden er det barne- og familiemesse kl. 11.

Søndagsmesser på andre språk: 
Polsk (som nevnt over) – hver søndag kl. 09.00
Litauisk – første søndag i måneden kl. 14.00
Kroatisk – første søndag i måneden kl. 16.00
Filippinsk/engelsk – andre søndag i måneden kl. 14.00
(+ fjerde onsdag i måneden kl. 15.30 i Horten metodistkirke)
Tamilsk – tredje søndag i måneden kl. 13.30
Vietnamesisk – fjerde søndag i måneden kl. 13.30

MESSER I UKEDAGENE
(fester og høytider på ukedager feires som regel kl. 18):
Mandag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Tirsdag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Onsdag kl. 18.00 – aftenmesse med sakramentstilbedelse
Torsdag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Fredag kl. 18.00 – aftenmesse i kirken
(Kl. 14.00 andre lørdag i måneden feires det søndagsmesse i forbindelse med katekesen)