Messetider

BILLETT. KATOLSK.NO 
Påmelding og messetider under koronapandemien i lenken over.
Velg: Tønsberg (St. Olav menighet)

Messetider i september 2020.

Faste messetider nedenfor (sjekk INNLEGG på forsiden for oppdatert informasjon fra søndagsbladet eller lignende):

SØNDAGSMESSER:
Lørdag kl. 18.00 – aftenmesse
Søndag kl. 09.00 – messe på polsk hver søndag
(informasjon fra fransiskanerne i Larvik)
Søndag kl. 11.00 – HØYMESSE (Laudes kl. 10.30)
Anledning til skriftemål før høymessen søndag (10.30-10.55)
eller ved henvendelse til prest før eller etter andre messer)

Søndagsmesser på andre språk: 
Polsk (som nevnt over) – hver søndag kl. 09.00 (polsk sjelesorg i Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Porsgrunn)
Vietnamesisk – første søndag i måneden kl. 13.30
Filippinsk/engelsk – andre søndag i måneden kl. 14.00
(+ fjerde onsdag i måneden kl. 17.00 i Horten metodistkirke)
Tamilsk – tredje søndag i måneden kl. 13.30
Litauisk – fjerde søndag i måneden kl. 14.00
Kroatisk – fjerde søndag i måneden kl. 16.00

MESSER I UKEDAGENE:
(fester og høytider på ukedager feires som regel kl. 18):
Mandag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Tirsdag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Onsdag kl. 18.00 – aftenmesse med sakramentstilbedelse
Torsdag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Fredag kl. 18.00 – aftenmesse i kirken
(Kl. 14.00 andre lørdag i måneden feires det søndagsmesse i forbindelse med katekesen)