Messetider

Messetider for desember 2021

Faste messetider nedenfor (sjekk innlegg på hjemsiden for oppdatert informasjon):

SØNDAGSMESSER:
Lørdag kl. 18.00 – aftenmesse på norsk
Søndag kl. 09.00 – messe på polsk hver søndag
(informasjon fra fransiskanerne i Larvik)
Søndag kl. 11.00 – HØYMESSE på norsk (Laudes kl. 10.30)
Anledning til skriftemål før høymessen søndag (10.30-10.55)
eller ved henvendelse til prest før eller etter andre messer)

Søndagsmesser på andre språk: 
Polsk (som nevnt over) – hver søndag kl. 09.00 (polsk sjelesorg i Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Porsgrunn)
Filippinsk/engelsk – andre søndag i måneden kl. 13.00
(+ fjerde onsdag i måneden kl. 17.00 i Horten metodistkirke)
Vietnamesisk – tredje søndag i måneden kl. 13.30
Kroatisk – fjerde søndag i måneden kl. 16.00

MESSER I UKEDAGENE:
(fester og høytider på ukedager feires som regel kl. 18):
Mandag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Tirsdag kl. 18.00 – aftenmesse i kirken
Onsdag kl. 18.00 – aftenmesse med sakramentstilbedelse
Torsdag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Fredag kl. 18.00 – aftenmesse i kirken
(Kl. 14.00 andre lørdag i måneden feires det søndagsmesse i forbindelse med katekesen)