Dåp og ektevigsel

Praktisk informasjon om dåp, ektevigsel (ekteskap) og sykesalving ved å følge nedtrekksmenyen.
Informasjon om tidspunkt for skriftemål under MESSETIDER og om konfirmasjon under KATEKESE.
Les om Den katolske kirkes syv sakramenter her.
Vil du bli katolikk? Informasjon her.