Katekese

Katekesekoordinator/barne- og ungdomskontakt:
Sr. M. Klara Ottersen (484 90 486, sr.klaraottersen@gmail.com)

Oppstart for 1.-8. klasse katekeseåret 2018-19 er lørdag 8. september 2018 kl. 11-15. Les invitasjonsbrev med alle datoer her:
1 -8 kl Invitasjon til nytt katekeseår 2018-19

Oppstart for konfirmanter (9. klasse eller eldre ungdommer som ikke har mottatt konfirmasjonens sakrament) er lørdag 15. september 2018 kl. 16.30-19.00. Les invitasjonsbrev med alle datoer her:
9 kl Invitasjon til nytt katekeseår 2018-19