Katekese

Katekesen for høsten og våren 2020 – 2021

1.- 8. klasse har undervisning fra klokken 11 – 15. Det er matservering hver gang. Fra klokken 14 – 15 er det messe der vi ønsker hele familien velkommen.

Konfirmantenes undervisning foregår samme dag som vanlig katekese, fra klokken 14:00 – 17:30. De møter først til messen (obligatorisk), deretter er det et felles måltid, påfulgt av undervisning (ferdig kl 17:30).

DATOER FOR UNDERVISNING OG OPPLEGG:
HØSTEN:
29. august:
Grilling, lek og bli kjent for 1. – 8. klasse
12. september: Vanlig katekese
26.–27. september: Tweens-helg; overnattingshelg for 4. – 7. klassinger (påmelding)
17. oktober: Vanlig katekese
24.–25. oktober: Obligatorisk overnattingshelg for konfirmanter (mer info kommer)
14. november: Vanlig katekese
12. desember: Vanlig katekese for konfirmanter. Mulig juleverksted for 1. – 8. klasse

VÅREN:
3. januar:
Julespillfremføring i messen (dato kan bli endret. Info om øvelser kommer)
9. januar: Vanlig katekese
13. februar: Vanlig katekese.
16. februar (eller 12. februar): Karneval (info kommer etter hvert)
13. mars: Vanlig katekese
Påskeferien (den stille uke t.o.m. 1. påskedag): Obligatorisk påskeleir for konfirmanter (info kommer)
10. april: Vanlig katekese
1. mai: Siste vanlige katekese

FØRSTEKOMMUNIONS- OG KONFIRMASJONSFEIRING:
8. mai: 
Førstekommunionsfeiring, messe klokken 10 (polsk), og klokken 12 (norsk)

15. mai: Konfirmasjonsmesse klokken 12 v/biskopen (konfirmasjonsdagen)

30. mai: Avslutning for katekesen og menighetsfest. Det begynner med messen klokken 11, og etter messen drar vi ut til Karsvika og griller, leker og har det hyggelig sammen.

6. juni – Corpus Christi: Førstekommunikantene deltar med sine festklær i vanlig messe. Her blir de presentert for menigheten, deltar i Corpus Christi-prosesjon etter messen, og menigheten feirer førstekommunikantene med kake, is og brus på kirkekaffen etter messen.

 

[Brev om datoer for førstekomunionsmesser og konfirmasjonsmesse i 2020 som ble flyttet fra vårens datoer pga. koronasituasjonen]