Katekese

Oppstart for 1.-8. klasse er lørdag 9. september 2017 kl. 11-15.
Oppstart for konfirmanter er fredag 1. september 2017 kl. 18-21.
Informasjon om 2018/19 kommer!

Kontingent: Til dekning av utgifter i forbindelse med undervisningen, ber vi om et bidrag på 300 kr for ett barn, eller 500 kr pr. familie. For konfirmanter er det en egen kontingent på 500 kr. Merk betalingen til kontonummer 1638.17.36583 med «Katekese: (barnets navn og fødselsdato)».

Nærmere om katekese for 1.-8. klasse og konfirmantene med alle skoleårets datoer i nedtrekksmenyen til KATEKESE eller ved å følge lenkene nedenfor:
Katekese for 1.-8. klasse

Katekese for konfirmanter (9. klasse – eller eldre ungdommer som ikke har mottatt konfirmasjonens sakrament)