Informasjon

Velkommen til hjemmesiden for St. Olav menighet i Tønsberg, katolsk menighet for Vestfoldkommunene Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg.

St. Olav menighet tilhører Oslo katolske bispedømme, ett av tre norske bispedømmer. Som verdensomspennende kirke under ledelse av paven og bispekollegiet, består Den katolske kirke av ca. 3000 bispedømmer, spredt over hele verden. Menigheten i Tønsberg reflekterer dette mangfoldet med medlemmer som har bakgrunn fra 84 nasjoner. Samtidig viderefører vi som katolsk menighet i Norges eldste by arven fra den kirken som brakte kristendommen til landet for tusen år siden, som ble forbudt ved innføringen av reformasjonen i 1537, og som vendte tilbake til Norge på midten av 1800-tallet. I Tønsberg og Vestfold går Den katolske kirkes nyere historie tilbake til 1928 da det katolske sykehuset, St. Olavs klinikk, ble etablert. Fra 1929 ble den hellige messe feiret i sykehusets kapell. St. Olav kirke ble vigslet i 1958. Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav. Se bilder fra korsveien i kirken. Her er en side med bilder av kirkens helgenstatuer.

Kirken er åpen og menighetskontoret betjent mandag til fredag kl. 10-14.
Adresse og telefon:  Botnegaten 22, 3112 Tønsberg – 33 31 19 49
Kontonummer m.m.:  2400.31.19994, org.nr. 977 368 715
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MENIGHETSLOKALET I ST OLAV MENIGHET.

Sogneadministrator:
P. Johannes Vu Manh Hung (fra 1. august 2017), tlf. 905 25 631

Menighetsråd (2018-2020):
Sognepresten (formann), Gunnhild Bærø (leder og sekretær – 404 08 311, gunnhild.baro@gmail.com), Mai Nguyen (nestleder), Tomasz Piotr Adamski, Maria Teresa Bratteli, Ellinor Maria Hilberg og Beata Margielewska

Finansråd (fra 2018-2020):
Erling Dahle, Sigurd Hareide, Johan Svorstøl og Hai Vu

Oversikt over tidligere menighetsråd og finansråd her.

Pastoralrådsrepresentant:
Gunnhild Bærø (leder i menighetsrådet)

Vaktmesterteam:
Nhan Van Tran (958 55 622)

Kirkelige assistenter:
Ewald Nebelung (926 11 456), Phuong Le Thien (473 05 606), Sigurd Hareide (975 21 845, sigurd.hareide@gmail.com)

Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Sr. M. Karolina Bogoczová, Ida Frøydis Aglen, Reidun Antonsen, Øyvind Olav Oppegård

Katekesekoordinator/barne- og ungdomskontakt:
Terese Arpas Ranek,  terese.ranek@katolsk.no, tlf. 404 51 985
(Tereses kontortid på menighetskontoret: onsdager kl. 08.00-16.30)

Oppdatert informasjon om menigheten med utnevnelsesdatoer m.m. på katolsk.no.