Info

Velkommen til hjemmesiden for St. Olav menighet i Tønsberg, katolsk menighet for Vestfoldkommunene Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg.

Om St. Olav menighet og kirke

Kirken er åpen og menighetskontoret betjent mandag til fredag kl. 10-14.
Adresse og telefon:  Botnegaten 22, 3112 Tønsberg – 33 31 19 49
Kontonummer m.m.:  2400.31.19994, org.nr. 977 368 715
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MENIGHETSLOKALET I ST OLAV MENIGHET.

Sogneadministrator:
P. Johannes Vu Manh Hung (fra 1. august 2017), tlf. 905 25 631

Menighetsråd (2018-2020):
Sognepresten (formann), Gunnhild Bærø (leder og sekretær – 404 08 311, gunnhild.baro@gmail.com), Mai Nguyen (nestleder), Tomasz Piotr Adamski, Maria Teresa Bratteli, Ellinor Maria Hilberg og Beata Margielewska

Finansråd (fra 2018-2020):
Erling Dahle, Sigurd Hareide, Johan Svorstøl og Hai Vu

Oversikt over tidligere menighetsråd og finansråd her.

Pastoralrådsrepresentant:
Gunnhild Bærø (leder i menighetsrådet)

Vaktmesterteam:
Nhan Van Tran (958 55 622)

Kirkelige assistenter:
Ewald Nebelung (926 11 456), Phuong Le Thien (473 05 606), Sigurd Hareide (975 21 845, sigurd.hareide@gmail.com)

Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Sr. M. Karolina Bogoczová, Ida Frøydis Aglen, Reidun Antonsen, Øyvind Olav Oppegård

Katekesekoordinator/barne- og ungdomskontakt:
Terese Arpas Ranek,  terese.ranek@katolsk.no, tlf. 404 51 985
(Tereses kontortid på menighetskontoret: onsdager kl. 08.00-16.30)

Oppdatert informasjon om menigheten med utnevnelsesdatoer m.m. på katolsk.no.