Caritasgruppe

Diakonalt Caritasarbeid i St. Olav menighet:

1. Messe + Caritascafé én gang pr. måned
Program for våren 2023

Grethe Nygård – 411 61 438

Nguyet Thi Nguyen – 922 82 204

Blanca M. Carcacia – 452 69 386

Ellinor Hilberg – 907 25 807

Irene Sanchez – 944 26 125

Karin Røer – 958 10 860

Eiril Jakovesi – 481 16 065

Roger Cotte – 415 12 133

Per Evtun – 926 38 408

Mai Anandan – 908 53 581

Tine Morland – 984 00 613

Elisabeth Hansen – 979 56 006

 2. Delta i sentrale prosjekter med salg av kaker og vafler på kirkekaffen

Gunnhild Bærø – 404 08 311 (kontaktperson for gruppen)

Maria Teresa Torres Bratteli – 932 04 876

Frencis Fatima Reston – 469 22 767

Elizabeth Hansen – 486 82 656

Beatriz Quiles Svorstøl – 984 82 745

Thao Heinesen – 983 66 338

Tuyet Anh Nguyen – 975 28 637

Nguyet Thi Nguyen – 922 82 204

 3. Kjøreliste for søndagsmessen

Per Evtun, Nøtterøy – 926 38 408

Hilde O’Hanlon, Stokke – 930 96 813/ 33 36 53 72

Per Hilberg, Tolvsrød – 930 26 433

Hector Soosaippu, Horten – 981 39 576/ 33 03 92 08

Eiril Jakovesi, Horten – 481 16 065

 4. Ressursgruppe/veiledning, f.eks. norsk rettsvesen, helsevesen, skole/utdanning:

Ellinor Hilberg, Irene Sanchez, Sigurd Hareide, Ewald Nebelung

 5. Samtalegruppe i norsk for fremmedspråklige.

Oddbjørg Dahle har samtalegrupper på norsk – foreløpig hver mandag.  Hun ønsker gjerne flere personer som kan hjelpe til med dette.

 6. Besøksgruppe

Dette er på planleggingsstadiet.  Vi har tenkt eventuelt å spørre om samarbeid med Marialegionen som allerede driver med besøkstjeneste til eldre og syke.