Legfransiskanerne

Vi er en gruppe legfransiskanere her i St. Olav menighet
som lar oss særlig inspirere av Frans av Assisi.

Den fransiskanske legorden i Tønsberg ble opprettet i
1996. Vi møtes omtrent en gang i måneden med vår åndelige
veileder, fransiskaneren broder Bjarne fra Larvik.
Vi prøver å hjelpe hverandre å leve som kristne i verden.

Fraterniteten er noe mer og noe annet enn en
vennskapsklubb selv om vennskap og fellesskap står
sentralt. Fraterniteten er også noe mer enn en bønnegruppe og noe
annet enn en studiegruppe, men vi håper at vi gjennom
bønn og studier vil kunne hjelpe hverandre i vår
menneskelige og religiøse utvikling.

Hvis du tror at den fransiskanske legorden kanskje kan
hjelpe deg i din vekst som kristen, så ta kontakt med en
av oss legfransiskanere og se oppslaget i menighetslokalet
for mer konkret informasjon.

Leder for legfransiskanerne (valgt november 2017) er Irene Sanchez, Anders Larsens gate 14, 3117 Tønsberg, telefon 944 26 125.