Byggeprosjekt

St. Olav menighet planlegger å bygge ny menighetssal og nytt tårn. Prosjektet er presentert for menigheten flere ganger, senest 8. desember 2019, men nå som vår byggesøknad fra februar 2020 er til behandling i kommunen, er vi glade for også å kunne presentere bilder her på hjemmesiden.

Planlagt utbygging sett fra nordvest, med eksisterende situasjon med det store bjørketreet innfelt

Deler av nåværende menighetssal vil bli brukt til menighetskontor, resten til undervisningsrom. I det planlagte nybygget blir det menighetssal, utvidet kjøkken, toaletter (inkludert HC-toalett), samt en garderobe. For å få plass til nybygget, må tårnet flyttes og nytt tårn oppføres. Langs kirkens nordvegg planlegges det en redskapsbod som en utvendig forlenging av kirkens nordlige skip. Viktige deler av byggeplanene, både for tårnet og menighetssalen, tar opp tråden fra tegninger fra 1940- til 1950-tallet da kirken ble planlagt og oppført. Det nye tårnet er imidlertid vesentlig lavere enn tårnet som ble planlagt da kirken ble bygget. I forbindelse med flytting av tårnet må det store bjørketreet hugges.

Normal behandlingstid for byggesøknad i kommunen er tre måneder. Mens vi venter på kommunens ferdigbehandling av søknaden, vil vi arbeide videre med finansiering og annen planlegging av prosjektet (les mer om finansiering her). Nedenfor følger flere bilder av byggeprosjektet. Alle detaljer er naturlig nok ikke bestemt på det nåværende tidspunkt, verken ute eller inne, og det vil bli nye orienteringer for menigheten.

Alle datategninger er ved KB arkitekter, tilrettelegging for hjemmesideformatet ved tønsberg.katolsk.no og bygningskomiteen i St. Olav kirke.

Planlagt situasjon mot nordvest – det runde hjørnet på ny menighetssal gir assosiasjoner til St. Olav rundkirkeruin ved biblioteket, vår kirkes forløper i middelalder-Tønsberg
Arkitekt Bjerkes tegning fra 1946 med planer for tårnet og menighetsfløy mot nordvest
Perspektivskisse mot øst – arkitekt Bjerke 1946-1957
Perspektiv fra St. Olavshagen mot ny menighetssal
Ny menighetssal mot kirken, store vinduer mot St. Olavshagen
Ny menighetssal med utsikt mot serveringsluke til utvidet kjøkken, gang til gammel sal og St. Olavshagen