Byggeprosjekt

St. Olav menighet planlegger bygging av ny menighetssal og nytt tårn. I juni 2020 ble byggesøknaden godkjent i kommunens politiske utvalg for plan og bygg, bortsett fra høyden på tårnet som ble noe redusert. I juni 2021 ble søknaden vår godkjent også av Statsforvalteren etter en klagebehandling. I juni 2022 lovet finansrådet i Oslo katolske bispedømme solid støtte til byggeprosjektet. Nå arbeide vi med sikte på byggestart før sommeren 2023.

Vi ber alle som kan og vil støtte byggeprosjektet om å gjøre det nå, med små eller store beløp, faste gaver eller engangsbeløp. Jo mer penger vi samler inn selv, jo mindre må vi låne, og jeg mer kan vi bruke på andre viktige saker i menigheten vår.

Les mer om finansieringen OG STØTT BYGGEFONDET NÅ!

Se tegninger og les mer om byggeprosjektet nedenfor.

Tilbygg og tårn sett mot nord. Det runde hjørnet på tilbygget gir assosiasjoner til vår moderkirke i Tønsberg, St. Olav rundkirke fra 1100-tallet (ved biblioteket).

Deler av nåværende menighetssal vil bli brukt til menighetskontor, resten til undervisningsrom. I det planlagte nybygget blir det menighetssal, utvidet kjøkken, toaletter (inkludert HC-toalett), samt en garderobe. For å få plass til nybygget, må tårnet flyttes og nytt tårn oppføres. Langs kirkens nordvegg planlegges det en redskapsbod som en utvendig forlenging av kirkens nordlige skip. Viktige deler av byggeplanene, både for tårnet og menighetssalen, tar opp tråden fra tegninger fra 1940- til 1950-tallet da kirken ble planlagt og oppført.

Glassdørene fra den nye menighetssalen kan åpnes mot St. Olavshagen

 

Nedenfor følger enda flere bilder av byggeprosjektet. Alle datategninger er ved KB arkitekter, tilrettelegging for hjemmesideformatet ved bygningskomiteen i St. Olav kirke.

Ny menighetssal mot kirken, store vinduer mot St. Olavshagen
Ny menighetssal med utsikt mot serveringsluke til utvidet kjøkken, gang til gammel sal og St. Olavshagen