Byggeprosjekt

St. Olav menighet planlegger bygging av ny menighetssal og nytt tårn. I juni 2020 ble byggesøknaden godkjent i kommunens politiske utvalg for plan og bygg, bortsett fra høyden på tårnet som ble noe redusert. I juni 2021 er søknaden vår godkjent også av Statsforvalteren etter en klagebehandling. Nå er det opp til oss når vi skal starte byggingen! Vi ber alle som kan og vil støtte byggeprosjektet om å gjøre det nå.
Les mer om hvordan du kan STØTTE St. Olav kirkes byggeprosjekt
Etter vedtakene i 2020 og 2021 har bygningskomiteen arbeidet videre med planene sammen med arkitektene våre fra KB arkitekter, og biskop Eidsvig har godkjent nye tegninger av tårnet høsten 2020. Nå vil vi be om anbud, og vi kommer nærmere tilbake til finansiering og tempoplan etter sommeren 2022. Jo mer penger vi samler inn selv, jo mindre må vi låne, og jeg mer kan vi bruke på andre viktige saker i menigheten vår.

Tilbygg og tårn sett mot nord. Det runde hjørnet på tilbygget gir assosiasjoner til vår moderkirke i Tønsberg, St. Olav rundkirke fra 1100-tallet (ved biblioteket).

Deler av nåværende menighetssal vil bli brukt til menighetskontor, resten til undervisningsrom. I det planlagte nybygget blir det menighetssal, utvidet kjøkken, toaletter (inkludert HC-toalett), samt en garderobe. For å få plass til nybygget, må tårnet flyttes og nytt tårn oppføres. Langs kirkens nordvegg planlegges det en redskapsbod som en utvendig forlenging av kirkens nordlige skip. Viktige deler av byggeplanene, både for tårnet og menighetssalen, tar opp tråden fra tegninger fra 1940- til 1950-tallet da kirken ble planlagt og oppført.

Glassdørene fra den nye menighetssalen kan åpnes mot St. Olavshagen

Nå som prosjektet er godkjent av kommunen og bispedømmet vil vi arbeide videre med finansiering og annen planlegging av prosjektet (les mer om finansiering her OG STØTT BYGGEFONDET). Nedenfor følger flere bilder av byggeprosjektet. Alle detaljer er naturlig nok ikke bestemt på det nåværende tidspunkt, verken ute eller inne, og det vil bli nye orienteringer for menigheten.

Alle datategninger er ved KB arkitekter, tilrettelegging for hjemmesideformatet ved bygningskomiteen i St. Olav kirke.

Ny menighetssal mot kirken, store vinduer mot St. Olavshagen
Ny menighetssal med utsikt mot serveringsluke til utvidet kjøkken, gang til gammel sal og St. Olavshagen