Katolsk forum torsdag 31. august

Katolsk forum torsdag 31. august kl. 19-21:
Jorden – Vårt hjem, vårt ansvar. Om Laudato si, pave Frans’ miljøencyklika
Ved sosialteolog Alexander Golding
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter). Se hele høstprogrammet.

Laudato Sì – jorden, vårt felles hjem er tittelen på pave Frans`hyrdebrev fra 2015, der han tematiserer menneskehetens ansvar for å ta vare på klimaet. Som enkeltmennesker og som Kirke har vi i dag en unik mulighet til å ta del i det kristne kall om å rette opp de skader som er påført jorden.
Hvor betydningsfullt er egentlig dette?

Hva betyr det for:
– hvordan vi lever våre egne liv,
– drifter våre organisasjoner, bedrifter og Kirken selv,
– hvordan vi organiserer samfunnet,
– hvordan vi forholder oss til de fattige.

Hvordan kan hver og en bidra til å bygge en kultur der vi tar vårt ansvar for jorden på alvor?

Alexander Golding er sosialteolog, tidligere avdelingsleder for Caritas og tidligere leder for Norges Unge Katolikker.

Velkommen …

… til hjemmesiden for St. Olav katolske kirke i Tønsberg! I menyene finnes det informasjon om ulike sider ved menighetens liv. Her under INNLEGG vil siste versjon av søndagsbladet og eventuelt andre nyheter legges ut.