Adventsaksjonen 2020

Ungdomslaget har sammen med katekesekoordinator Terese Ranek trukket lotteriet til inntekt for Adventsaksjonen. Loddsalget har gitt over 6000,- til stabil matsikkerhet for 54 000 barn og voksne i tre regioner i Mali (les mer om prosjektet her). I tillegg kommer gaver/donasjoner via vipps som telles opp senere. Samlet beløp vil bli kunngjort. Alle som har vunnet i lotteriet har fått melding. Gevinstene kan hentes i forbindelse med julemessene. De står på kontoret.
Her er en oversikt: