Sakramenter

Praktisk informasjon om dåp, sykesalving og vigsel (ekteskap) ved å følge nedtrekksmenyen ved SAKRAMENTER.
Informasjon om tidspunkt for skriftemål under MESSETIDER og om konfirmasjon under KATEKESE.
Les om Den katolske kirkes syv sakramenter her.
Vil du bli katolikk? Informasjon her.