Messetider

Messetider mai 2024

Faste messetider nedenfor (sjekk innlegg på forsiden for oppdatert informasjon):

SØNDAGSMESSER:
Lørdag kl. 18.00 – aftenmesse på norsk
Søndag kl. 09.00 – messe på polsk hver søndag
(informasjon fra fransiskanerne i Larvik)
Søndag kl. 11.00 – HØYMESSE på norsk (Laudes kl. 10.30)
Anledning til skriftemål før høymessen søndag (10.30-10.55)
eller ved henvendelse til prest før eller etter andre messer)

Søndagsmesser på andre språk: 
Polsk (som nevnt over) – hver søndag kl. 09.00 (polsk sjelesorg i Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Porsgrunn)
Filippinsk/engelsk – andre søndag i måneden kl. 13.00
[Litauisk – andre søndag i måneden kl. 15.00 – ikke for tiden!]
Vietnamesisk – tredje søndag i måneden kl. 13.30
Kroatisk – fjerde søndag i måneden kl. 16.00

MESSER I UKEDAGENE:
(fester og høytider på ukedager feires som regel kl. 18):
Mandag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Tirsdag kl. 18.00 – aftenmesse i kirken
Onsdag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Torsdag kl. 18.00 – messe i kirken
Fredag kl. 18.00 – aftenmesse i kirken med sakramentstilbedelse