Kirkekoret

KORØVELSER – HØSTEN 2023

Øvelsene er på onsdager fra kl 18:30 – 20:00. Koret synger som regel til alle høymesser og til en god del av de store høytidene og kirkelige festene. Det er viktig å sjekke datoene nedenfor datoene da det er noen onsdager uten øvelser.

Datoer for øvelser (kl 18:30 – 20:00. Noen øvelser blir lengre. Det gis beskjed):
Oktober: 4.okt. og 11.okt.
November: 1.nov. kl 17:15 (Øvelse før allehelgensmessen)., 2.nov. kl 17:15 (øvelse før allesjelers messen), 8.nov., 15.nov., 22.nov., 29.nov.,
Desember: 6.des., 13.des., 20.des.

Store høytider og fester (foruten vanlige søndagsmesser):
November: onsdag 1.nov. = Allehelgens dag, torsdag 2.nov. = Allesjelers dag, søndag 26.nov. = Kristi Kongefest,
Desember: søndag kveld/natt 24.des. = Julenattsmessen, mandag 25.des. 1.juledagsmesse, søndag 31.des. = Den hellige familie

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til korøvelsene. Det er ingen krav om å ha mye kor- eller erfaring å synge fra før, om man er ikke nødt til å kunne lese noter.

For spørsmål: Ta kontakt med Terese tlfnr. 40451985 eller e-post: terese.ranek@katolsk.no 

 

 

INFORMASJON OM NYE MESSELEDD TIL PÅSKETIDEN FINNES HER
Det er en fordel om alle i menigheten får lyttet litt til dette nå før påsketiden begynner.

St. Olav kirkekor

Kantor: Terese Arpas Ranek, tlf. 404 51 985

Opptak av konsert «Til Marias ære» 19. november 2017.