Sykesalving

Katolske troende som ønsker å motta sykesalvingens sakrament, tar kontakt med prest. Les om sykesalvingen her.