Byggeprosjekt

St. Olav menighet har siden 2016 arbeidet med å planlegge bygging av ny menighetssal og nytt tårn. Fra august 2023 er byggingen for alvor i gang. Vi ber alle som kan og vil støtte byggeprosjektet om å gjøre det nå, med små eller store beløp, faste gaver eller engangsbeløp. Jo mer penger vi samler inn selv, jo mindre må vi låne fra bispedømmet, og jo mer kan vi bruke på andre viktige saker i menigheten vår og fylle nybygget med liv.

Les mer om finansieringen OG STØTT BYGGEFONDET NÅ!

Se tegninger og les mer om byggeprosjektet nedenfor.

Tilbygg og tårn sett mot nord. Det runde hjørnet på tilbygget gir assosiasjoner til vår moderkirke i Tønsberg, St. Olav rundkirke fra 1100-tallet (ved biblioteket).

Deler av nåværende menighetssal vil bli brukt til menighetskontor, resten til undervisningsrom. I det planlagte nybygget blir det menighetssal, utvidet kjøkken, toaletter (inkludert HC-toalett), samt en garderobe. For å få plass til nybygget, må tårnet flyttes og nytt tårn oppføres. Langs kirkens nordvegg planlegges det en redskapsbod som en utvendig forlenging av kirkens nordlige skip. Viktige deler av byggeplanene, både for tårnet og menighetssalen, tar opp tråden fra tegninger fra 1940- til 1950-tallet da kirken ble planlagt og oppført.

Glassdørene fra den nye menighetssalen kan åpnes mot St. Olavshagen

 

Nedenfor følger enda flere bilder av byggeprosjektet. Alle datategninger er ved KB arkitekter, tilrettelegging for hjemmesideformatet ved bygningskomiteen i St. Olav kirke.

Ny menighetssal med utsikt mot atriet/St. Olavshagen. Endelig løsning kan være noe ulik i detaljløsningene.
Ny menighetssal med utsikt mot serveringsluke til utvidet kjøkken, gang til gammel sal og St. Olavshagen