Katolsk forum

Katolsk forum høsten 2018

PROGRAMMET FOR TIDLIGERE SESONGER:
Katolsk forum våren 2018
Katolsk forum går tilbake til torsdag som fast møtedag.
Unntak er samarbeid med kirkeakademiet mandag 19. mars.
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter)
Enkel kveldsmat når arrangementet holdes i
St. Olav kirkes menighetslokale – Botnegaten 22, 3112 Tønsberg

Torsdag 11. januar kl. 19-21
Dag Øivind Østereng:
Fra Luther til Peter – en pilegrims bekjennelser

Torsdag 25. januar kl. 19-21
Peder Solberg:
Hva er da et menneske?
En katolsk humanisme for vår tid

Helgen 16.-18. mars:
Fasteretrett ved p. Hallvard Hole OFM
Fullt program her.

Mandag 19. mars kl. 19-21 i Tønsberg og Færder bibliotek,
i samarbeid med Tønsberg kirkeakademi og Rundkirkens venner:
Kristin B. Aavitsland og Bjørn Bandlien:
Tønsberg – et Jerusalem på 65 grader nord
(kr. 100,- i inngangspenger ved dette arrangementet)

I 2018 er det 1000 år siden Hellig Olav besøkte Tønsberg.
Rundkirken og Olavsklosteret i Tønsberg er et unikt vitnesbyrd
i vårt distrikt om arven etter helgenkongen. Få kjenner denne
historien bedre enn professor i kirke- og kulturhistorie ved
Det teologiske menighetsfakultet, Kristin Aavitsland, og
professor Bjørn Bandlien ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

De jakter jerusalemkoden og drøfter hvordan olavskulten vokste
fram i spennet mellom kongemakt og opprørere. Midt blant
ruinene av kirken og klosteret vil kveldens foredragsholdere
tegne et bilde av Tønsberg som et Jerusalem på 65 grader
nord.

 

Program for katolsk forum høsten 2017 (last opp pdf)

Katolsk forum høsten 2017
St. Olav kirke, Botnegaten 22, 3112 Tønsberg

Torsdag 31. august
Jorden – vårt hjem, vårt ansvar.
Om Laudato si, pave Frans’ miljøencyklika
Sosialteolog Alexander Golding

Onsdag 20. september
Økumeniske gleder og ergrelser
fem hundre år etter reformasjonens begynnelse
Biskop Bernt Eidsvig
(Biskopen feirer onsdagsmessen kl. 18 i kirken før foredraget)

Mandag 23. oktober (NB! I Solvangkirken)
Tønsberg – et katolsk kjerneområde etter reformasjonen?
Førsteamanuensis Henning Laugerud
(Kr. 100,- i inngangspenger ved dette arrangementet som er i samarbeid med
Tønsberg kirkeakademi og Tønsberg domprosti)

Onsdag 8. november
Fra avl til design. Mennesket i endring?
Forsker Eivor A. Oftestad

Helgen 8.-10. desember (nærmere program kommer):
Adventsretrett: Nåde
Sr. Anne-Bente Hadland

Foredragene starter kl. 19,
inkluderer enkel kveldsmat når de holdes i St. Olav kirkes menighetslokale og avsluttes før kl. 21.
Merk at ukedag for foredragene i høst varierer!
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter)