Info

Velkommen til hjemmesiden for St. Olav menighet i Tønsberg, katolsk menighet for Vestfoldkommunene Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg.

Om St. Olav menighet og kirke

Kirken er åpen og menighetskontoret betjent mandag til fredag kl. 10-14.
Adresse og telefon:  Botnegaten 22, 3112 Tønsberg – 33 31 19 49 / 917 95 671
Kontonummer m.m.:  2400.31.19994, org.nr. 977 368 715
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MENIGHETSLOKALET I ST OLAV MENIGHET.

Sogneadministrator (dvs. fungerende sogneprest):

P. Johannes Vu Manh Hung (fra 1. august 2017), tlf. 905 25 631

Menighetsråd 2021-2023:
Sognepresten (formann), Mariusz Margielewski (leder, tlf. 938 45 345, mariusz@protekno.no ), Gro Vittersø (nestleder), Maria Soledad Solås (sekretær), Charles D. Jeyaseelan, Dat Minh Ha  og Lina Pupkuviene  

Finansråd (fra 2018-2020):
Erling Dahle, Sigurd Hareide, Johan Svorstøl og Hai Vu

Oversikt over tidligere menighetsråd og finansråd her.

Pastoralrådsrepresentant:
Mariusz Margielewski

Katekesekoordinator og musikalsk ansvarlig:
Terese Arpas Ranek,  terese.ranek@katolsk.no, tlf. 404 51 985
Tereses kontortid på menighetskontoret: tirsdager kl. 10:30-16:30. Fra kl 17:00 – 21:00 er hun også i menighetslokalet/kirken, men er da opptatt med kor og katekese.

Vaktmesterteam:
Nhan Van Tran (958 55 622)

Kirkelige assistenter:
Ewald Nebelung (926 11 456), Phuong Le Thien (473 05 606), Sigurd Hareide (975 21 845, sigurd.hareide@gmail.com)

Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Sr. M. Karolina Bogoczová, Ida Frøydis Aglen, Øyvind Olav Oppegård

Oppdatert informasjon om menigheten med utnevnelsesdatoer m.m. på katolsk.no.