Info

Velkommen til hjemmesiden for St. Olav menighet i Tønsberg, katolsk menighet for Vestfoldkommunene Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg.

Sogneadministrator (dvs. fungerende sogneprest): P. Johannes Vu Manh Hung (fra 1. august 2017), tlf. 905 25 631

Diakon: Sigurd Hareide (975 21 845, sigurd.hareide@katolsk.no)

Kirkelig assistent: Ewald Maria Nebelung (926 11 456)

Menighetsråd 2021-2023:
Sognepresten, p. Johannes Vu Manh Hung (formann), Mariusz Margielewski (leder, tlf. 938 45 345, mariusz@protekno.no ), Gro Vittersø (nestleder), Maria Soledad Solås (sekretær), Charles D. Jeyaseelan, Dat Minh Ha  og Lina Pupkuviene  

Finansråd (fra 2021-2023):
Sognepresten, Sigurd Hareide, Charles D. Jeyaseelan og Hai Vu

Oversikt over tidligere menighetsråd og finansråd her.

Pastoralrådsrepresentant:
Menighhetsrådsleder Mariusz Margielewski

Katekesekoordinator og musikalsk ansvarlig:
Terese Arpas Ranek,  terese.ranek@katolsk.no, tlf. 404 51 985
Tereses kontortid på menighetskontoret: tirsdager kl. 10:30-16:30. Fra kl 17:00 – 21:00 er hun også i menighetslokalet/kirken, men er da opptatt med kor og katekese.

Vaktmesterteam:
Nhan Van Tran (958 55 622)

Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Øyvind Olav Oppegård

Oppdatert informasjon om menigheten med utnevnelsesdatoer m.m. på katolsk.no.

  • Kontakt webmaster.tonsberg@katolsk.no om du har viktig informasjon til siden.