Pinsedag 2023 med internasjonal dag

Nok en gang er det klart for feiring av pinsedag – Kirkens store høytid – i St. Olav, Tønsberg, med internasjonal dag med salg av mat «fra hele verden» og drikke, samt underholdning ute i hagen vår etter 11-messen. Det er messe på polsk kl. 09. I 11-messen blir det forbønnsintensjoner på mange språk. Les rapport fra internasjonal dag for noen år siden her:
Pinsetradisjon i Tønsberg

GOD PINSE!

Caritasmøte 25. mai

Igjen er det tid for caritasmøte. Som vanlig  er det messe i St. Olav kirke kl. 12.00. Deretter er det hyggemøte i menighetssalen med kaffe, kaker, brødskiver, og en hyggelig prat.

Per Evtun holder foredraget «Fra den barmhjertige samaritan til moderne sykehus».

Vi tar for gitt at vi har et godt helsevesen, men veien dit har vært kronglete. Både på grunn av vitenskapelige sidespor og faglig prestisje, og uklarhet om samfunnets oppgaver. Det nevnes ikke ofte, men kirkens betydning har vært grunnleggende. Disse og andre aspekter belyses i dette foredraget.

VELKOMMEN TIL HYGGELIG FORMIDDAGMØTE!

Messetider for mai 2023

[Oppdatert med messe 17. mai kl. 08]
SØNDAGER:
Messe på polsk
kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
[Røkelse benyttes 14. og 28. mai + Kristi himmelfarts dag, 18. mai]
Messe på andre språk:
tamilsk: 7. mai kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 14. mai kl. 13.00
– vietnamesisk: 21. mai kl. 13.30

SÆRSKILTE DAGER I MAI:
* 13. mai: Førstekommunion, kl. 10.00 og 12.00.
* 17. mai: Messe for folk og fedreland kl. 08.00
* 18. mai: Kristi himmelfart – høymesse kl. 11.00.
* 28. mai: Pinsedag – menighetens internasjonale dag.

HVERDAGER:
– NB! Ingen messer 1.-5. mai
mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
(NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Caritasmøte 27. april

Igjen er det tid for caritasmøte. Som vanleg  er det messe i St. Olav kyrkje kl. 12.00. Deretter vert det hyggemøte i menighetssalen med kaffe, kaker,  brødmat, og ein hyggeleg prat.

Ola Breivega held foredraget Salmen «Leid milde ljos» og korleis den vart til.

Diktet Lead, kindly light vart skrive i 1833 av den engelske presten John Henry Newman, som sidan vart romersk kardinal. Skotten Charles Henry Purday sette tonar til diktet i 1860, som med det vart ein salme. Peter Hognestad, luthersk prestelærar og biskop førde salmen over til norsk i 1914. Føredraget handlar om desse tre mennene og salmen dei skapte.

VELKOMEN TIL HYGGELEG FORMIDDAG!

Se hele vårprogrammet her.