Messetider for jul og nyttår 2023-24

Se egen oversikt for 1.-22. desember her.
Les viktig melding om parkering her.

Fjerde søndag i advent:
Lørdag 23. desember kl. 18: søndagsmesse
Søndag 24. desember/julaften:
– Messe på polsk kl. 09.00
– Messe på norsk kl. 11.00
Julenattsmesse kl. 23.00 [med røkelse]

1. juledag – 25. desember: 
– Julemesse på polsk kl. 09.00
– Julehøymesse på norsk kl. 11.00
– Liturgi på ukrainsk kl. 14.00
– Julemesse på kroatisk kl. 17.00
2. juledag – 26. desember:
– Julemesse på vietnamesisk kl. 14.00
Fra 27. til 30. desember: 
– Aftenmesse kl. 18.00 i kirken
Søndag 31. desember – den hellige familie: 
– Messe på polsk kl. 09.00
– Messe på norsk kl. 11.00
Nyttårsdag – mandag 1. januar 2024:
– Høymesse på norsk kl. 13.00

GI EN JULEGAVE til St. Olav kirke og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Messetider for 1.-22. desember 2023

Se egen oversikt over messetider for jul og nyttår.
Les viktig melding om parkering her.

SØNDAGER:
Messe polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [Røkelse benyttes 5. og 26. november + allehelgensdag]
Messe på andre språk:
tamilsk: 3. desember kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 10. desember kl. 13.00
– vietnamesisk: se messetider for jul og nyttår
kroatisk: se messetider for jul og nyttår
ukrainsk: se …

SÆRSKILTE DAGER:
Jomfru Marias uplettede unnfangelse, fredag 8. desember kl. 18.00: høymesse [røkelse benyttes]

HVERDAGER
(merk ny normalordning fra i høst):
mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
(NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!