Felles katolsk feiring av Corpus Christi 2. juni kl. 13.30 i Tønsberg domkirke

Søndag 2. juni kl. 13.30 (merk tidspunktet) blir det stor katolsk høymesse i Tønsberg domkirke som St. Olav menighet får leie for anledningen. Etter messen blir det Sakramentprosesjon tilbake til vår egen kirke (se ruten vi går fra Tønsberg domkirke til St. Olav kirke). Det blir ulike språk i messen, blant annet norsk, polsk og latin, samt flere språk under forbønnene. I prosesjonen blir det sanger på ulike språk.

Det blir kun denne messen søndag 2. juni, bortsett fra søndagsmessen lørdag 1. juni kl. 18. Det blir heller ikke messe på polsk i Sandefjord denne søndagen slik at p. Aleksander også kan delta i Tønsberg kl. 13.

VI OPPFORDRER ALLE KATOLIKKER I ST. OLAV KIRKE TIL Å FYLLE TØNSBERG DOMKIRKE OG BLI MED I PROSESJONEN TILBAKE TIL ST. OLAV KIRKE!

Parkering: Vi anbefaler å parkere i nærheten av St. Olav kirke eller ved Svømmehallen ca. kl. 12.45-13.00 og gå til domkirken (ca. 20 minutter) i tide før messen starter kl. 13.30.

Messetider for mai 2024

[NB! «St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke» med full kalender for måneden deles ut i kirken fra første søndag i måneden og publiseres etter det også på hjemmesiden]

SØNDAGER:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [røkelse benyttes 5.5. og 19.5.]
Messe på andre språk:
– tamilsk: 5. mai kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 
12. mai kl. 13.00
– vietnamesisk: 19. mai kl. 13.30
– kroatisk: 26. mai kl. 16.00

SÆRSKILTE DAGER:
– Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai: Høymesse kl. 11 [røkelse benyttes]
– Førstekommunionsmesser, lørdag 11. mai: kl. 10 og 12
– Fredag 17. mai: Morgenmesse i kirken kl. 08

HVERDAGER:
– NB! Ingen messer fra mandag 20. til fredag 31. mai
mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (19.4. flyttes den til 08.00 hos St. Elisabethsøstrene) (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag kveld)
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Nytt fra menighetsrådet

Menighetsrådet hadde møte torsdag 25. april. Her er noen av sakene som ble diskutert:

 1. Felles Corpus Christi-feiring for hele menigheten i leid kirke søndag 2. juni
  Menighetsrådet planlegger felles feiring av festen for Kristi legeme og blod (Corpus Christi) søndag 2. juni kl. 13. For å få til å samle alle må vi leie Tønsberg domkirke, og det har vi fått ja til fra domkirken. Det vil kun bli messe kl. 13 søndag 2. juni + søndagsmessen lørdag kl. 18, altså ingen messer på andre språk og ingen messe på norsk i St. Olav kirke kl. 11. Etter messen i domkirken blir det prosesjon gjennom byen med Det allerhelligste sakrament tilbake til vår egen kirke, med sang på ulike språk.
 2. Behov for kateketer og katekesekoordinator fortsatt
  Det er fortsatt stort behov for flere kateketer til det nye katekeseåret fra august, i våre nye lokaler. Vi søker også etter en katekesekoordinator.
 3. Forslag om utflukt til Karlsvika etter messen 1. pinsedag
  Menighetsrådet synes dette er et godt forslag. Noen medlemmer fra menighetsrådet kan bidra praktisk.
 4. Førstehjelpsutstyr
  Forslag om å kjøpe inn nytt førstehjelpsutstyr vil bli iverksatt. Alle som får nøkkel skal vite hvor utstyret er. Menighetsrådet utnevner ikke en egen førstehjelpsansvarlig slik det også var forslag om.
 5. Informasjon om menighetsrådsvalget
  Valgkomitéen har fått flere kandidater, men vil gjerne ha flere.
 6. Adresseendring for St. Olav kirke
  Menighetsrådet vil søke om at kirkens adresse endres fra Botnegaten 22 til Klosterlasses gate 1 nå som skilt har kommet opp. Skiltet har en skrivefeil vi vil gjøre kommunen oppmerksom på. Vi ønsker også annen plassering av skiltet, helst på veggen av tårnet.
 7. Informasjon fra møte i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
  Menighetsrådets leder, Mariusz Margielewski, informerte fra det siste møtet i pastoralrådet (12.-14. april).
 8. Neste møte i menighetsrådet er 19. juni kl. 19-21 sammen med det nye menighetsrådet.