Katekesen 2024 – 2025

Informasjon om neste katekeseår er nå i ferd med å legges ut på siden «Katekese». Du finner en direkte lenke HER. Alle påloggingene skal være klare innen mandag 17.juni.

Bli med på felles katolsk feiring av Corpus Christi i Tønsberg domkirke søndag 2. juni kl. 13.30

Søndag 2. juni kl. 13.30 (merk tidspunktet) blir det stor katolsk høymesse i Tønsberg domkirke som St. Olav menighet får leie for anledningen. Etter messen blir det Sakramentsprosesjon tilbake til vår egen kirke (se ruten vi går fra Tønsberg domkirke til St. Olav kirke). Det blir ulike språk i messen, blant annet norsk, polsk og latin, samt flere språk under forbønnene. I prosesjonen blir det sanger på ulike språk.

Det blir kun denne messen søndag 2. juni, bortsett fra søndagsmessen lørdag 1. juni kl. 18. Det blir heller ikke messe på polsk i Sandefjord denne søndagen slik at p. Aleksander også kan delta i Tønsberg kl. 13.

VI OPPFORDRER ALLE KATOLIKKER I ST. OLAV KIRKE TIL Å FYLLE TØNSBERG DOMKIRKE OG BLI MED I PROSESJONEN TILBAKE TIL ST. OLAV KIRKE!
ALLE ANDRE ER OGSÅ HJERTELIG VELKOMMEN!

Parkering: Vi anbefaler å parkere i nærheten av St. Olav kirke eller ved Svømmehallen ca. kl. 12.45-13.00 og gå til domkirken (ca. 20 minutter) i tide før messen starter kl. 13.30.

Etter prosesjonen blir det mulig å stemme til menighetsrådsvalget. Les mer om kandidatene og valget her.

Felles katolsk feiring av Corpus Christi 2. juni kl. 13.30 i Tønsberg domkirke

Søndag 2. juni kl. 13.30 (merk tidspunktet) blir det stor katolsk høymesse i Tønsberg domkirke som St. Olav menighet får leie for anledningen. Etter messen blir det Sakramentprosesjon tilbake til vår egen kirke (se ruten vi går fra Tønsberg domkirke til St. Olav kirke). Det blir ulike språk i messen, blant annet norsk, polsk og latin, samt flere språk under forbønnene. I prosesjonen blir det sanger på ulike språk.

Det blir kun denne messen søndag 2. juni, bortsett fra søndagsmessen lørdag 1. juni kl. 18. Det blir heller ikke messe på polsk i Sandefjord denne søndagen slik at p. Aleksander også kan delta i Tønsberg kl. 13.

VI OPPFORDRER ALLE KATOLIKKER I ST. OLAV KIRKE TIL Å FYLLE TØNSBERG DOMKIRKE OG BLI MED I PROSESJONEN TILBAKE TIL ST. OLAV KIRKE!

Parkering: Vi anbefaler å parkere i nærheten av St. Olav kirke eller ved Svømmehallen ca. kl. 12.45-13.00 og gå til domkirken (ca. 20 minutter) i tide før messen starter kl. 13.30.