Messetider for juli

SØNDAGENE 5. juli, 12. juli, 19. juli og 26. juli:
Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO (eventuelt ved å sende melding til sognepresten, p. Johannes: 905 25 631)
– 09.00 messe på norsk
– 11.00 messe på norsk
(- søndag 26. juli er det i tillegg messe kl. 14.00 på litauisk)
– NB! Ingen messer på lørdager i juli

MESSER  i UKEDAGENE: 
Ingen påmelding på forhånd, kun registrering ved fremmøte.
– kl. 18 tirsdag til fredag hver uke
– kl. 18 onsdag 29. juli: høymesse på olsokdagen, Olav den hellige (HØYTID)

Ny facebookløsning for St. Olav menighet

Menighetsrådet har bestemt at St. Olav menighet skal gå over fra en intern, lukket facebookgruppe – slik vi har hatt så langt – til en åpen facebookside. Det som publiseres i en intern gruppe kan bare sees av dem som er medlemmer, men på en åpen side kan alle som bruker internett se det som publiseres, selv de som ikke ellers bruker Facebook. De fleste katolske menigheter har nå åpne facebooksider, og det er gledelig at St. Olav menighet fra 28. juni 2020 også har det. Gå til facebooksiden her.

I forbindelse med overgangen til ny facebookløsning vil menighetsrådet rette en stor takk til Christian Christiansen som helt siden starten i 2015 har lagt ned mye arbeid i å administrere gruppen som mange har satt stor pris på.

I tillegg til at alle som bruker internett kan finne den nye facebooksiden, kan følgende forskjeller og fordeler nevnes:
– I stedet for å være medlem av en gruppe, som i den gamle løsningen, kan en «like» den nye facebooksiden og «følge» den ved å trykke på knappene under sidens hovedbilde. Da får en varsler når noe publiseres. 
– Når det er viktige, offentlige arrangementer, kan en opprette et arrangement i facebooksidens navn (f.eks. foredrag i katolsk forum, internasjonal dag o.l.) og mye lettere gjøre dem kjent for allmenheten.
– De som publiserer på siden, gjør det anonymt med sidens offisielle bilde.
  
Sogneprest og menighetsråd er øverste ansvarlige for facebooksiden. En redaksjongruppe som ledes av Øyvind Olav Oppegård har ansvaret for den daglige drift av siden (andre medlemmer er kantor Terese Ranek og redaktør for hjemmesiden, Sigurd Hareide). Viktige nyheter fra menighetens hjemmeside tonsberg.katolsk.no vil bli publisert på facebooksiden. Hjemmesiden er fortsatt, sammen med søndagsbladet, menighetens hovedkanal for informasjon til medlemmene.

Messetider 29. juni og i hele juli

SØNDAGENE 5. juli, 12. juli, 19. juli og 26. juli:
Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO (eventuelt ved å sende melding til sognepresten, p. Johannes: 905 25 631)
– 09.00 messe på norsk
– 11.00 messe på norsk
– etter 12.30: eventuelle messer på andre språk ikke avklart, men ingen messer på polsk i juli i Tønsberg
– NB! Ingen messer på lørdager i juli

MESSER  UKEDAGENE: 
Ingen påmelding på forhånd, kun registrering ved fremmøte.
– kl. 18 mandag 29. juni: høymesse på festen for Peter og Paulus (HØYTID)
– kl. 18 tirsdag til fredag hver uke
– kl. 18 onsdag 29. juli: høymesse på olsokdagen, Olav den hellige (HØYTID)

Søndagsmesser 27. og 28. juni

BILLETT.KATOLSK.NO

Det er nå tillatt med 80 tilstede under messene i kirken vår. Alle som skal delta må fortsatt melde seg på til messer i billettsystemet pga. muligheten til smittesporing (trykk på lenken over) eller få noen til å melde seg på. De som verken får meldt seg på selv eller får hjelp av andre, kan melde seg på ved å ringe eller sende melding til sognepresten, p. Johannes: 905 25 631

SØNDAGSMESSER 27. OG 28. JUNI: 
Lørdag 27. juni:
– kl. 18.00 på norsk

Søndag 21. juni: 
– kl. 09.00 på norsk (MERK, IKKE POLSK OM SOMMEREN!)
– kl. 11.00 på norsk
– kl. 14.00 på litauisk
– kl. 16.00 på kroatisk

Kollekt kan gis som Vipps til St. Olav Tønsberg, kollekt: 92258 – eller i kurver bak i kirken etter messen.

(Les mer om smittevernregler for messene i Oslo katolske bispedømme her (informasjon på ulike språk nederst, samt hele saken på POLSK). Messeplikten er fortsatt midlertidig opphevet, og tidsrommet for å motta påskekommunionen er forlenget til 14. september. Messe fra St. Olav domkirkemenighet strømmes direkte kl. 11 fra forsiden til katolsk.no på søndager.)