Minneplaten for pater Lauritz Nielssøn SJ


Avduket av ambassaderåd Gina Kazlauskiené, Litauens ambassade til Norge, og velsignet av biskop Bernt Eidsvig på firehundreårsdagen for Lauritz Nielssøns død, 5. mai 2022.

Velsignelsesbønnen biskop Eidsvig ba før han stenket minneplaten med vievann:

Herre, vi takker deg for din tjener Lauritz Nielssøn
som utrettelig arbeidet for å bringe Den katolske kirke tilbake til Norden.
Gi at vi som minnes hans liv og gjerning,
ved din nådige hjelp må få inspirasjon til vårt virke
i Kirken og i samfunnet.
Velsign ☩ denne minneplate,
og la den for oss og alle som ser den
være en stadig påminnelse om utholdenhet, troskap og mot
i tjenesten for Gud og verden.
Ved Kristus, vår Herre.


Forbønner ved rekviem for Lauritz Nielssøn 5. mai 2022

Velkommen til markering av Klosterlasse 5. og 6. mai

Lauritz Nielssøn, «Klosterlasse»:
Tønsberg 1537-Vilnius 1622- Tønsberg 2022

Velkommen til markering av firehundreårsminnet for Klosterlasses død, 5.-6. mai 2022!

Minneplaten for Klosterlasse i St. Johannes-kirken, Vilnius

TORSDAG 5. mai – program i St. Olav kirke:
– 18.00 Pontifikal rekviemmesse
– 19.15 Avduking av minneplate utenfor kirken
Messen og avdukingen umiddelbart etterpå er åpne arrangementer.
Messen vil bli streamet på katolsk.no.
– ca. 19.45-21.15 Mottakelse i St. Olavs menighetslokale (innbudte gjester og enkel servering).  Mottakelsen er åpen for alle som deltar i messen, så langt det er ledige plasser i menighetslokalet.

Klosterlasse-komitéen:
Programmet for dagen og minneplaten har vært planlagt av en komité helt siden St. Olav menighet i juni 2019 arrangerte pilegrimstur til Vilnius og Litauen. Komitéen har bestått av Ola Breivega, Per Evtun, Erling Dahle, Sigurd Hareide og Ellinor Hilberg (sekretær, fra 2020). Gunnhild Bærø og Anne-Rigmor Stock Evje deltok i den første fasen av komitéens arbeid.

FREDAG 6. mai – fagseminar på Slottfjellsmuseet:
Klosterlasse og motreformasjonen i Skandinavia
Fagseminar med utstillingsåpning og bokpresentasjon på Slottsfjellsmuseet
Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med Slottsfjellsmuseet og St. Olav forlag (program og påmelding på usn.no)

Universitetskirken St. Johannes i Vilnius der Klosterlasse – Lauritz Nielssøn fra Tønsberg – ble begravet i 1622 og der minneplaten for ham ble avduket av kong Harald V i 1998

 

Messetider for mai 2022 (oppdatert)

(Oppdatering 10. mai under ukedager nedenfor og for lørdager med konfirmasjonsmesse og førstekommunion.)

Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 8. mai kl. 13.00
litauisk: søndag 8. mai kl. 15.00
vietnamesisk: søndag 15. mai kl. 13.30
kroatisk: søndag 22. mai kl. 16.00

Konfirmasjonsmesser:
– lørdag 21. mai kl. 10.00 og 12.00, ingen aftenmesse

Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai:
– høymesse kl. 11.00

Førstekommunionsmesser: 
– lørdag 28. mai kl. 10.00 og 12.00, ingen aftenmesse

Ukedager:
OPPDATERING 10. MAI:
Tirsdag 17. mai, morgenmesse kl. 08.00 i kirken
Onsdag 25. mai, morgenmesse kl. 08.00 i kapellet, pga. skriftemål og øvelse for førstekommunionsbarn ettermiddag i kirken.
VANLIG ORDNING ELLERS:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken

lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!