Vippsnummer og bankkontoer for St. Olav kirke, Tønsberg

Vippsnummer (husk å trykke «betal»):
Kollekt: 92258
Kirkekaffe: 92259
Byggefond: 92260
Bøker: 130968

Bankkontoer:
St. Olav kirke: 2400.31.19994
Byggekonto: 1506.35.19070 (DNB)

Organisasjonsnummer 977 368 715

Les mer om finansiering av byggeprosjektet her.