Caritaskaféen september 2022 til januar 2023

Caritaskaféen – sept. 2022 – jan. 2023

Torsdag 29. september blir det igjen Caritaskafé i menigheten.
Vi starter med ordets liturgi kl. 12.00.  Etterpå blir det hyggelig samvær med bevertning i menighetslokalet.  Per Evtun vil holde et foredrag med tittelen «Tiden rundt år 1030».

Datoene for de neste Caritaskaféene og innholdet blir følgende:

27. oktober: Kirkemusikk – foredrag av Svein Erik Tandberg
24. november: Reformasjonen – foredrag av Ola Breivega
26. januar: Hyggemøte med allsang