Kirkemusikken

«NYE» MESSELEDD TIL PÅSKETIDEN

Kjære alle i menigheten! 
Denne påsken ønsker vi å lære inn en ny gregoriansk messe, nemlig påskemessen Lux et Origo. Den står som Messe nr 1 i salmeboken. Her (lenger ned) finner du Youtube-videoer med alle disse messeleddene (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei).

Messen er så absolutt ikke nyskrevet, da den ble til på 900- og 1000-tallet, men for oss er den ny. Vi kan riktignok en god del av de gregorianske messene allerede, både MissaVII (De Angelis, Lov Herren nr 8), Missa VI (Requiem, LH # 6),  Missa XI (Orbis Factor, LH # 11), Missa XVII (messe for advent og fastetid, den vi synger nå, LH # 17), og flere av de norske messene. Dette er imponerende for en menighet!

Det tar likevel litt tid for en menighet å lære seg en ny messe. Når vi nå skal prøve å lære oss Missa I, Lux et Origo, anbefaler jeg for alle å lytte til dette nå så mye som mulig i resten av fastetiden slik at dette ikke blir veldig fremmed når vi først begynner å bruke disse allerede på påskenatt og første påskedag. Credo I (nr 21) har vi allerede brukt tidligere, men nå tenker vi da å bruke denne sammen med Missa I (messe nr 1).

Hvis det lar seg gjøre skal jeg prøve å arrangere en liten øvelse for menigheten i løpet av den stille uke en eller annen gang. Det skal bli gitt beskjed om dette veldig snart.

-Hilsen Terese

HER ER MESSELEDDENE:

Kyrie: (361) Kyrie I (Lux et Origo) – YouTube

Gloria:  (361) Gloria I (Lux et Origo) – YouTube

Credo I: (361) Credo I – YouTube

Sanctus: (361) Sanctus I (Lux et Origo) – YouTube

Agnus Dei: (361) Agnus Dei I (Lux et Origo) – YouTube