1.-8. klasse

KATEKESEDATOER HØSTEN 2019
14. september (katekeseoppstart)
12. oktober
9. november
7. desember (juleverksted for 1.-2. klasse)

KATEKESEDATOER VÅREN 2020
11. januar
8. februar
14. mars (korsvei og skriftemål)
25. april (i stedet for 11. april som er påskeaften)
16. mai (katekeseavslutning)
21.-24. mai: Nordiske Familiedager i Østfold
Førstekommunon 2020: Lørdag 30.mai kl. 10 og kl. 12

Dagsplan – lørdag ca. en gang i måneden klokken 11-15
11.00 Felles samling i menighetslokalet
11.30 Undervisning i grupper
12.30 Lunsj
13.00 Undervisning i grupper
14.00 Messe

Informasjonsbrev med datoer for katekeseåret 2019-20 og påmeldingsskjemaer nedenfor her:
1.-2. og 4-8.: Invitasjon til katekese 2019-20 for første og andre klasse og fjerde til åttende klasse

Påmeldingskjema katekese som kan redigeres for 1.-2. og 4.-8.klasse

FØRSTEKOMMUNION: Invitasjon til førstekommunionsforberedelse 2019-20 (sendt i posten til registrerte medlemmer)

Påmeldingskjema som kan redigeres – 3.kl – Forberedelse til førstekommunion 2020