1.-8. klasse

Oppstart for 1.-8. klasse katekeseåret 2018-19 er lørdag 8. september 2018 kl. 11-15. Les invitasjonsbrev med alle datoer her:
1 -8 kl Invitasjon til nytt katekeseår 2018-19

Dagsplan – lørdag klokken 11-15

11.00 Felles samling i menighetslokalet
11.30 Undervisning i grupper
12.30 Lunsj
13.00 Undervisning i grupper
14.00 Messe