1.-8. klasse

Informasjon om betaling og påmelding for 2018/19 kommer.

 

Dagsplan – lørdag klokken 11-15

11.00 Felles samling i menighetslokalet
11.30 Undervisning i grupper
12.30 Lunsj
13.00 Undervisning i grupper
14.00 Messe

Datoer

9. september: Lørdagskatekese

14. oktober: Lørdagskatekese. Foreldremøte for førstekommunionsbarn rett etter messen

11. november: Lørdagskatekese

9. desember: Lørdagskatekese

13. januar: Lørdagskatekese

10. februar: Lørdagskatekese

10. mars: Lørdagskatekese

14. april: Lørdagskatekese

Torsdag 10. mai: Kristi himmelfartsdag – familieutflukt til Karlsvika naturskole rett etter messen kl. 11

Lørdag 26. mai: FØRSTEKOMMUNION

Søndag 3. juni, Corpus Christi: Katekeseavslutning for alle etter høymessen. Førstekommunionsbarna deltar i prosesjonen. Kirkekaffe med grillfest.