INFORMASJON OM KATEKESEN: om det nye katekeseåret høsten 2021

HER FINNER DU INFORMASJON OM:

Datoer for konfirmasjon og førstekommunion våren 2022

Katekesekontingent og påmeldingsfrister

Informasjon om vår nasjonale katolske barne- og ungdomsorganisasjon, NUK.

Brev som har blitt/blir sendt ut til de forskjellige aldersgruppene (finner du lenker til nedenfor her). Her ligger også lenke til datoer for alt opplegg.

Generell informasjon om katekesen


BREV OM KATEKESEN 2021-2022

Disse var sendt ut før en del av datoene var på plass. Sjekk derfor datoer for overnattingshelg for konfirmanter  (både 8. og 9.klasse), datoer for tweenshelg og datoer for konfirmasjon og førstekommunion.

BREV TIL KONFIRMANTER HØSTEN 2021 9.KL

BREV TIL KONFIRMANTER HØSTEN 2021 8.KL

Brev om førstekommunion til 3.kl høsten 2021

BREV TIL 4., 5., 6. og 7.KLASSINGENE (Tweens I og Tweens II)

BREV OM FAMILIEKATEKESE OG OM UNDERVISNING FOR 2. KLASSINGENE!

DATOER OG OVERSIKT OVER KATEKESEÅRET FINNER MAN HER.