Konfirmanter

 

Oppdaterte datoer for våren med riktig konfirmasjonsdato: 
5. januar, 19. januar, 2. februar, 2. mars, 16. mars, 6. april, 4. mai og konfirmasjon 11. mai med mgr. Hai, generalvikar i Oslo katolske bispedømme 

Oppstart for konfirmanter (9. klasse eller eldre ungdommer som ikke har mottatt konfirmasjonens sakrament) er lørdag 15. september 2018 kl. 16.30-19.00. Les invitasjonsbrev med alle datoer her:
9 kl Invitasjon til nytt katekeseår 2018-19