Informasjon

Velkommen til hjemmesiden for St. Olav menighet i Tønsberg, katolsk menighet for Vestfoldkommunene Holmestrand, Horten, Færder, Re og Tønsberg.

  • I MENYENE finnes det informasjon om ulike sider ved menighetens liv.
  • Trykk på overskriften øverst (ST. OLAV KIRKE) for å komme TILBAKE TIL FORSIDEN.
  • Scroll nedover på forsiden for aktuelle messetider, søndagsblad og eventuelle andre nyheter som publiseres under vignetten INNLEGG.
  • Kontakt webmaster.tonsberg@katolsk.no om du har viktig informasjon til siden. Registreringsskjema på flere språk for registrering i Den katolske kirke i Norge.

St. Olav menighet tilhører Oslo katolske bispedømme, ett av tre norske bispedømmer. Som verdensomspennende kirke under ledelse av paven og bispekollegiet, består Den katolske kirke av ca. 3000 bispedømmer, spredt over hele verden. Menigheten i Tønsberg reflekterer dette mangfoldet med medlemmer som har bakgrunn fra mange land og kulturer. Samtidig viderefører vi som katolsk menighet i Norges eldste by arven fra den kirken som brakte kristendommen til landet for tusen år siden, som ble forbudt ved innføringen av reformasjonen i 1537, og som vendte tilbake til Norge på midten av 1800-tallet.

St. Olav kirke ble vigslet i 1958, etter at man tidligere hadde benyttet kapellet i St. Olavs klinikk. Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav. Se bilder fra korsveien i kirken.

Kirken er åpen og menighetskontoret betjent mandag til fredag kl. 10-14.
Adresse og telefon:  Botnegaten 22, 3112 Tønsberg – 33 31 19 49
Kontonummer m.m.:  2400.31.19994, org.nr. 977 368 715
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MENIGHETSLOKALET I ST OLAV MENIGHET.

Sogneadministrator:
P. Johannes Vu Manh Hung (fra 1. august 2017), tlf. 905 25 631

Menighetsråd (2018-2020):
Sognepresten (formann), Gunnhild Bærø (leder og sekretær – 404 08 311, gunnhild.baro@gmail.com), Mai Nguyen (nestleder), Tomasz Piotr Adamski, Maria Teresa Bratteli, Ellinor Maria Hilberg og Beata Margielewska

Finansråd (fra 2018-2020):
Erling Dahle, Sigurd Hareide, Johan Svorstøl og Hai Vu

Oversikt over tidligere menighetsråd og finansråd her.

Pastoralrådsrepresentant:
Gunnhild Bærø (leder i menighetsrådet)

Vaktmesterteam:
Erling Dahle (472 91 546), Nhan Van Tran (958 55 622)

Kirkelige assistenter:
Ewald Nebelung (926 11 456), Phuong Le Thien (473 05 606), Sigurd Hareide (975 21 845, sigurd.hareide@gmail.com)

Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Sr. M. Karolina Bogoczová, Ida Frøydis Aglen, Reidun Antonsen, Øyvind Olav Oppegård

Katekesekoordinator/barne- og ungdomskontakt:
Sr. M. Klara Ottersen (484 90 486, sr.klaraottersen@gmail.com)

Oppdatert informasjon om menigheten med utnevnelsesdatoer m.m. på katolsk.no.